Psikolojinin Temel Süreçleri

Psikolojinin Temel Süreçleri

A. BİYOLOJİK TEMELLER 1. Davranışta Biyolojik Yapının Rolü Davranışların ortaya çıkışını açıklamak için tarih boyunca farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar “Tekçi Görüş” ve “İkici Görüş” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tekçi Görüş: Davranışın temelinde tek bir etkenin etkili olduğunu sav

Notu Oku »
Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU Psikoloji, Yunanca psyche (psike; ruh, nefes, zihin) ve logos (bilgi) terimlerinden oluşur. Kelime karşılığı, ruh bilgisi olmasına karşın psikoloji, ruh’un nesnel bir nitelik taşımamasından dolayı ruh konusunu ele almaz. Bu durumda psikolojinin tanımını şöyle yapabiliriz: Psikoloji, insan

Notu Oku »