Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

AVRUPA’NIN GENEL DURUMU XVII. yüzyılda Avrupa devletleri mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar güçlerini artırarak yönetimde tek egemen güç haline gelmişlerdi.Coğrafi Keşişer sonucunda ekonomik bakımdan zenginleşen Avrupa devletleri yeni yerler keşfederek buraları sömür

Notu Oku »
Yeni Çağda Avrupa

Yeni Çağda Avrupa

YENİ ÇAĞDA AVRUPA AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER Orta Çağ Avrupası’nın siyasal ve sosyal yapısına egemen olan yönetim şekline feodalite denir. Feodalite toprak egemenliğine dayanan federal bir yönetim sistemidir. XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın feodal yapısı değişmeye başlamıştır. Feodalite, Haçlı Seferl

Notu Oku »
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520 - 1566) XVI. YÜZYILDA AVRUPA 1520 tarihinde Osmanlı tahtına çıkan Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz’dan güçlü bir ordu, çok iyi yetişmiş devlet adamları ve ağzına kadar dolu bir hazine devralmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönemde Avrupa devletleri b

Notu Oku »
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ Safevi hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid’in gevşek tutumundan yararlanarak Anadolu’yu ele geçirmek için yoğun çaba harcıyordu. Amacına ulaşmak için Anadolu’daki Türkmenler arasında Şilik mezhebini yaymaya çalışıyordu. Yavuz, daha Trab

Notu Oku »
II. Bayezid Dönemi

II. Bayezid Dönemi

II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512) Şehzade Cem Sultan Olayı 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in vefatı üzerine o sırada Amasya valisi olan büyük oğlu II. Bayezid, Osmanlı tahtına geçti. Ancak Fatih’in küçük oğlu Cem, II. Bayezid’in hükümdarlığını tanımadı. Babasının sağlığında yerine vekililik yaptığını

Notu Oku »
Dünya Gücü OsmanlıDevleti (1453-1600)

Dünya Gücü OsmanlıDevleti (1453-1600)

II. MEHMET DÖNEMİ İSTANBUL’UN FETHİ              İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı bir boğaz üzerinde yer almaktadır. Bu özelliğinin bir sonucu olarak Asya ile Avrupa arasındaki kara yolları ile Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarını kontro

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Çelebi Mehmed ve II. Murad

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Çelebi Mehmed ve II. Murad

ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI Mehmet Çelebi, 1413 yılında padişah olduğunda Osmanlı Devleti Anadolu’da ve Rumeli’de bazı topraklarını kaybetmişti. Mehmet Çelebi öncelikle Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlamayı amaçlıyordu. Bu konuda en büyük rakibi ise Karamaoğullarıydı. Fe

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Yıldırım Bayezid

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid’in Hükümdar Olması Ve Eflak Seferi I. Murat’ın Kosova Savaş’ında şehit olması üzerine Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçmiştir. Yıldırım Bayezid ilk iş olarak Osmanlı topraklarına saldıran Eflak Voyvodası Mirçe üzerine sefere çıkmış ve onu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu sefer s

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Balkanlardaki Fetihler

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Balkanlardaki Fetihler

BALKANLARDAKİ FETİHLER Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermiş, sınırlarını batı yönünde genişletmeye öncelik vermiştir. Siyasi ve askeri gücü iyice azalmış Bizans’ın Anadolu topraklarını ele geçirdikten sonra da Rumeliye yönelmiştir. Kares

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-İlk Fetihler

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-İlk Fetihler

İLK OSMANLI FETİHLERİ Osmanlı - Bizans ilişkileri Ertuğrul Bey’in 1281’de ölümü üzerine Kayı Boyu’nun başına Fahrüddin lakabıyla anılan oğlu Osman Bey geçmiştir. Osman Bey, ilk yıllarında Karacahisar’ı alarak beyliğin merkezi yapmıştır. Ayrıca Türkmenler üzerinde büyük etkisi olan Ahi liderler

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Kayı Ailesinin Anadolu'ya Gelişi

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Kayı Ailesinin Anadolu'ya Gelişi

KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ ve YERLEŞMESİ Kayılar Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan aile, Oğuzların Kayı boyunun Karakeçili aşiretine mensuptur. Kayı; sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Kayılar, Orta Asya’yı istila eden Moğolların geniş çaplı yağma ve katliamlara g

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU (1300 - 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Anadolu, Suriye, Filistin, Ýran, Mısır, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’yı içine alan bölgeye Yakın Doğu ya da Ön Asya denir. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Yakın Doğu’da; Türkiye Selçuklu Devleti, Mem

Notu Oku »