Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Okan Yaşlı 255 puan
Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
Boş Bırak
Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
Boş Bırak
Bir kuşaktan diğerine bir genin frekansında yaşanan değişmeye ne ad verilir?
Boş Bırak
İnsanlar tarafından istenilen özelliklerin seçimiyle, örneğin tarım ve hayvancılıkta istenen niteliklere sahip bitki ve hayvanların elde edilmesine ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?
Boş Bırak
Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya çıkan değişime ne ad verilir?
Boş Bırak
Renkleri ve görünüşleri farklı da olsa tüm insanların aynı kökenden geldikleri ve aynı türün üyesi olduklarını kabul eden görüşe ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi antropoidlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir özellik değildir?
Boş Bırak
İşlevselci Kuramını, biyolojik ihtiyaçların giderilmesi esasına dayandıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi feminist antropoloji yaklaşımının savunucularından biridir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz