Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

AVRUPA’NIN GENEL DURUMU XVII. yüzyılda Avrupa devletleri mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar güçlerini artırarak yönetimde tek egemen güç haline gelmişlerdi.Coğrafi Keşişer sonucunda ekonomik bakımdan zenginleşen Avrupa devletleri yeni yerler keşfederek buraları sömür

Notu Oku »
Şiirin Biçimsel Özellikleri

Şiirin Biçimsel Özellikleri

COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER Duygu ve düşünceleri, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde coşkulu ve heyecanlı bir biçimde dile getiren metinlere coşku ve heyecanı dile getiren metinler denir. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler “mensur şiir” ve “şiir” olmak üzere temelde i

Notu Oku »
Psikolojinin Temel Süreçleri

Psikolojinin Temel Süreçleri

A. BİYOLOJİK TEMELLER 1. Davranışta Biyolojik Yapının Rolü Davranışların ortaya çıkışını açıklamak için tarih boyunca farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar “Tekçi Görüş” ve “İkici Görüş” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tekçi Görüş: Davranışın temelinde tek bir etkenin etkili olduğunu sav

Notu Oku »
Yeni Çağda Avrupa

Yeni Çağda Avrupa

YENİ ÇAĞDA AVRUPA AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER Orta Çağ Avrupası’nın siyasal ve sosyal yapısına egemen olan yönetim şekline feodalite denir. Feodalite toprak egemenliğine dayanan federal bir yönetim sistemidir. XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın feodal yapısı değişmeye başlamıştır. Feodalite, Haçlı Seferl

Notu Oku »

Matematik Basit Eşitsizlikler II

Notu Oku »

Matematik Basit Eşitsizlikler

Notu Oku »

Matematik Kümeler Soru Çözümü

Notu Oku »

Matematik Kümeler IV

Notu Oku »
Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Herhangi bir dilde fikir, duygu ve hayallerin söz veya yazı ile estetik zevk verecek şekilde ifade edilme sanatına “edebiyat” denir. İnsanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılığa “sanat”; edebiyat, resim, müzik,

Notu Oku »
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520 - 1566) XVI. YÜZYILDA AVRUPA 1520 tarihinde Osmanlı tahtına çıkan Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz’dan güçlü bir ordu, çok iyi yetişmiş devlet adamları ve ağzına kadar dolu bir hazine devralmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönemde Avrupa devletleri b

Notu Oku »
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ Safevi hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid’in gevşek tutumundan yararlanarak Anadolu’yu ele geçirmek için yoğun çaba harcıyordu. Amacına ulaşmak için Anadolu’daki Türkmenler arasında Şilik mezhebini yaymaya çalışıyordu. Yavuz, daha Trab

Notu Oku »
Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar

Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar

A. DOĞANIN EKSTREMLERİ Doğayı oluşturan unsurlar arasında mükemmel bir dayanışma ve denge vardır. Yeryüzündeki okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşan sular atmosfere karışarak bulutları oluşturur. Rüzgârlar bulutları atmosferin değişik bölgelerine taşır. Bulutlar içindeki su buharının bir bölümü yoğuş

Notu Oku »