Tüm Testler

Kpss Öğrenme Psikolojisi Genel Test 4

Doğal Afetler ve Toplum

Tarih Deneme Sınavı 1

Büyük İklim Tipleri

Anlatım Biçimleri Türkçe 2

Tarih Bilimine Giriş

İdare Hukuku 2

Metinlerin Sınıflandırılması 2

Basit Eşitsizlikler Testi

Canlıların Ortak Özellikleri Testi

Anlatım Biçimleri Türkçe

Duyu Organları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Karma Test

Modern Atom Teorisi 3

Kimya Bilimi 3

Psikolojiye Giriş Testi

Öğrenme Psikolojisi Karma Test

Endokrin Sistem 2

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2

Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları 1