Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Rıfat Oğuz Ay 37 puan
X ve Y izotop, Y ile Z izobar atomlardır.
Buna göre,
I. X ve Y nin yoğunlukları farklıdır.
II. X ve Z nin kimyasal özellikleri aynıdır.
III. X ve Z nin nükleon sayıları aynıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Nötr halinin elektron dizilişi 2) ile biten element için;
I. 8A grubunda yer alır.
II. 1. katman elementidir.
III. Metaldir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki taneciklerin hangisinde n > p > e ilişkisi vardır?
Boş Bırak
X+5 ve X–1 iyonlarının elektron sayıları toplamı 64 tür.
Buna göre;
I. X–2 iyonu soygaz elektron düzenindedir.
II. X 4. periyot 6A grubundadır.
III. X halojendir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
X3– iyonunun katman elektron dağılımı; 2 ) 8 ) 8 ) şeklindedir.
Buna göre X elementi için;
I. 3. periyot asalgazıdır.
II. 3 elektron alarak ya da 5 elektron vererek oktetini tamamlar.
III. Metallerle elektron alarak bağ yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
X atomu 2 elektron alarak, Y atomu ise 3 elektron vererek aynı soygazın elektron düzenine benzemektedir.
X elementi 3. periyotta bulunduğuna göre, Y"nin periyodik cetveldeki yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Allotrop maddeler için;
I. Başka bir elementle oluşturdukları bileşiklerin kimyasal özellikleri
II. Erime noktaları
III. Tepkimeye girme eğilimleri
IV. Element türleri
özelliklerinden hangileri aynıdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin katmanlarındaki elektron sayıları yanlış verilmiştir?
(Tanecik // 1. katman // 2. katman // 3. katman)
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz