Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kürüm aleyna 83 puan
Aşağıdakilerden hangisi temel dokunun görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Bitkilerde,
I. glikozun kök hücrelerine taşınması,
II. glikoz sentezi,
III. suyun yapraklara taşınması
olaylarının her biri floem, ksilem ve parankima dokularından hangisinin işlevleridir?
(Floem // Ksilem // Parankima)
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde salgı dokunun salgıladığı maddelerin bitki yaşamındaki rollerinden değildir?
Boş Bırak
Bir bitkinin canlı hücrelerinin tümünde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Odunsu bir bitkiye ait,
I. kök,
II. gövde,
III. yaprak
yapılarından hangilerinde kloroplastlara sahip parankima hücreleri bulunur?
Boş Bırak
I. Bölünerek çoğalma
II. Fotosentez yapma
III. Desteklik sağlama
Bitkilerde yukarıdaki görevleri yerine getiren dokular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde su kaybını azaltan bir adaptasyon değildir?
Boş Bırak
Kara bitkilerinde kök,
I. bitkiyi toprağa bağlama,
II. topraktan su ve mineral alma,
III. ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirme
görevlerinden hangilerini yerine getirir?
Boş Bırak
Bitkisel dokularla ilgili,
I. enine ve boyuna büyümeyi sağlama,
II. canlı, kalın çeperli, küçük çekirdekli ve büyük kofullu hücrelere sahip olma,
III. mayoz bölünme geçirme,
IV. mitoz bölünme geçirme
özelliklerinden hangileri meristem dokulara ait değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz