Boş Bırak
Sabunların yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Soda kireç camı olarak bilinen pencere camı yapımında;
I. Kum (SiO2)
II. NaClO
III. Na2CO3
maddelerinden hangileri kullanılır?
Boş Bırak
Kille ilgili olarak;
I. Su geçirgenliği fazladır.
II. Saf haline kaolinit denir.
III. Su ile karıştırılarak işlenirse seramik elde edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Çözücü (inceltici)
II. Bağlayıcı
III. Örtücü ve renklendirici
Yukarıda verilenlerden hangileri boyanın ana bileşenleri arasındadır?
Boş Bırak
Deterjan molekülünün baş kısmı ile ilgili;
I. Polardır.
II. Suda çözünmez
III. Uzun bir hidrokarbon zinciridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Betonun sertleşmesi
II. Yağlı boyanın kuruması
III. Kireç taşından sönmemiş kireç eldesi
Yukarıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim olmuştur?
Boş Bırak
Camlarla ilgili olarak;
I. İçeriyi göstermeyen camların yüzeyi gümüşle kaplanır.
II. Kurşun geçirmez camlarda kurşun oksit kullanılır.
III. Borcam (borosilikat) ısıya çok dayanıklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Seramik ve seramik ürünlerle ilgili;
I. Kil, kaolin ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilirler.
II. Yüzeylerinin camsı, sert ve su geçirmeyen malzeme ile kaplanmasına sırlama denir.
III. Kiremit ve tuğla, sırlanmış seramik ürünlerindendir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Proteinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz