Tebrikler! Testin en başarılı üyesi fatma aa 45 puan
Hayatın başlangıcıyla ilgili aşağıdaki görüş ve hipotezlerden hangisine göre, uzaydan Dünya’ya gelen spor veya tohumlar Dünya’da hayatı başlatmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Lamarck’ın "Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar körelir." görüşüne örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Evrimleşmede,
I. izolasyon,
II. kalıtsal varyasyon,
III. adaptasyon,
IV. doğal seçilim
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Canlı → Yeni canlı
II. Aktif öz + Hava → Canlı
III. Basit organik moleküller → Canlı
Yukarıdakilerden abiyogenez, biyogenez ve heterotrof görüşlerine uygun olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
(Abiyogenez // Biyogenez // Heterotrof)
Boş Bırak
Heterotrof hipotezine göre,
I. mor ötesi ışınlar, şimşek çakması nedeniyle açığa çıkan enerji ve yüksek ısı nedeniyle hidrojen, amonyak, su buharı ve metan gazlarının tepkimeye girmesi,
II. basit besin monomerlerinin yağmur sularıyla denizlere taşınması,
III. kimsayal evrim sonucu monomerlerden kompleks maddelerin oluşması
olayları hangi sırayla gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Gloger kuralına göre, kuzey yarım küresindeki kuş ve memeliler, kuzeye doğru açık renkli, iklimin daha sıcak olduğu güneye doğru ise daha koyu renklidir.
Bu durum Darwin’in "doğal seçilim hipotezi"ne göre nasıl açıklanır?
Boş Bırak
Darwin, Galapagos takım adalarında yaptığı incelemelerde, her adada yaşayan ispinoz kuşlarının gagaları arasında göze çarpan farklılıklar olduğunu gözlemledi.
Örneğin;
– yerde yaşayan ispinozların besinleri olan tohumları parçalamaya çok elverişli kuvvetli ve geniş gagaları
– ağaçlarda yaşayan böceklerle beslenen ispinozların uzun gagaları vardır.
Bu gözlemlere dayanarak,
I. Canlılar yaşama ve üreme şansını artıran özelliklere sahiptir.
II. Bir türün farklı bireyleri arasında kalıtsal varyasyondan kaynaklanan farklılıklar olabilir.
III. Canlılar sürekli birey sayılarını artırma eğilimindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde verilen canlılar evrimsel yönden birbirine diğerlerine göre daha yakın akrabadır?
Boş Bırak
Bir bilim adamı bir deneyde, fareleri 20 döl boyunca kuyruklarını keserek üretmiştir. 21inci dölde yine kuyruklu farelerin doğduğunu göstermiştir.
Bu deney aşağıdakilerden hangisine kanıt sağlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz