Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 68 puan
I. Kalıtım ve çevrenin etkisiyle belirlenen canlının dış görünüşü
II. Etkisini yalnızca homozigot durumda gösteren gen
III. Bir karakter üzerinde farklı yönde etkili genleri bulunduran birey
Yukarıda tanımlanan kavramlar aşşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmişştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Genler ile ilgili,
I. Bir gen bir özelliği belirler.
II. Genler nesilden nesile aktarılır.
III. Genler nükleotitlerden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bezelye bitkisinin,
I. çiçek yapısının yabancı tozlaşmaya izin vermemesi,
II. kısa zamanda çok sayıda döl vermesi,
III. saf döl oluşturması
özelliklerinden hangilerine sahip olması Mendel’in genetik çalışmalarında bu bitkileri kullanmasına neden olmuştur?
Boş Bırak
Heterozigot kahverengi gözlü ve kıvırcık saçlı olan bir annenin doğacak çocuğunun kahverengi gözlü olma ihtimali 1/2, kıvırcık saçlı olma ihtimali ise 3/4tür. (Kahverengi göz geni (A) mavi göz genine (a), kıvırcık saç geni (B) düz saç genine (b) baskındır.)
Buna göre, babanın göz rengi ve saç şekli bakımından genotipi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?
(Göz rengi // Saç şekli)
Boş Bırak
A, B ve C karakterleri bakımından heterozigot olan dişi ve erkek iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşşan bireylerin genotip ve fenotip çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Genotip çeşit sayısı // Fenotip çeşit sayısı)
Boş Bırak
Sarı tohumlu bir bezelye bitkisinin kendi kendine tozlaşması sonucunda oluşan tohumlar ekildiğinde yeni yetişen bitkilerin bazılarının sarı, bazılarının da yeşil tohumlu olduğu belirlenmiştir.
Bu gözleme dayanarak, bezelye bitkisinde tohum rengiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Boş Bırak
Bir ailedeki üç öz kardeşin kan grubu aşağıda verilmiştir.
– 1. çocuk: AB Rh+
– 2. çocuk: B Rh
– 3. çocuk A Rh+
Buna göre, bu çocukların öz anne ve babasının kan grupları aşşağıdakilerin hangisinde verilenler olamaz?
( Annenin kan grubu // Babanın kan grubu)
Boş Bırak
Boş Bırak
X kromozomunda taşşınan bir özellikle ilgili,
I. Çekinik fenotipli annenin bütün erkek çocukları da çekinik fenotipli olur.
II. Baskın fenotipli babanın çekinik fenotipli kızı olmaz.
III. Baskın fenotipli annenin bütün çocukları da baskı n fenotipli olur.
yargılarından hangileri her zaman doğrudur?
Boş Bırak
Renk körlüğü bakımından hasta bir anne ile sağlam bir babanın biri kız, biri erkek iki çocuğu oluyor.
Bu çocuklardan kız sağlam bir erkekle (I), erkek ise taşıyıcı bir kızla (II) evleniyor.
Bu evliliklerden doğacak çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kan grubu bakımından genotipi homozigot A olan bir anne ile homozigot B olan bir babanın üç çocuğunun da AB kan gruplu kız çocuğu olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz