3C + 2Fe2O3 → 3CO2 + 4Fe
Tepkimesi için indirgenen ve yükseltgenen maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Yükseltgenen // İndirgenen)
Boş Bırak
Metallerin oksitlenmesi ile ilgili;
I. Yanma tepkimesidir.
II. Yükseltgenme indirgenme tepkimesidir.
III. Asit baz tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Pb(NO3)2 çözeltisi ile KCl çözeltisi karıştırıldığında K+ ve NO3 iyonları seyirci iyon olarak bulunmaktadır.
Buna göre, net iyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
S(k) + O2(g) → SO2(g)
Tepkimesi ile ilgili olarak;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Yanma tepkimesidir.
III. Sentez tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
H2S + Cl2 → 2HCl + S
Tepkimesinde yükseltgen ve indirgen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Yükseltgen // İndirgen)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen polimerlerden hangisi hem doğal hem de yapay olarak bulunabilmektedir?
Boş Bırak
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
Tepkimesi ile ilgili,
I. Fe+3 iyonu Fe+2 iyonuna indirgenmiştir.
II. C+2 den C+4 de yükseltgenmiştir.
III. Redoks tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yangın söndürücü olarak kullanılan maddelerde;
I. Havadan ağır olma
II. Havadan hafif olma
III. Yanan madde ile tepkime vermeme
özelliklerinden hangilerinin bulunması gerekir?
Boş Bırak
Adipikasit ve Hekzametilendiamin"in kondenzasyon polimerleşmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz