Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ihsan narin 60 puan
Mayoz bölünmesinin metafaz I evresindeki kromozom sayısı 50 olan bir hücrenin profaz I evresindeki kromatit ve tetrat sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Kromatit sayısı // Tetrat sayısı)
Boş Bırak
Aşağıda mayoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasıda parça alışverişi
II. Kardeş kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi
III. Homolog kromozom çiftlerinin hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi
Bu olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
( I // II // III)
Boş Bırak
Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanda,
I. spermin oluşması,
II. yumurtanın oluşması,
III. zigotun oluşması
olaylarından hangileri mayoz bölünmeyle sağlanır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dış ve iç döllenme yapan hayvanlar,
I. çiftleşme organı bulundurma,
II. yumurta ve spermi vücut içinde üretme,
III. çok sayıda yumurta üretme
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Boş Bırak
(Mitoz // Mayoz)
Boş Bırak
Diploit kromozom sayısı 42 olan bir canlı türünün zigotunda, sperminde, yumurtasında ve eşey ana hücresindeki kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Zigot // Sperm // Yumurta // Eşey ana hücresi)
Boş Bırak
Boş Bırak
Arılarda partonegenez sonucu,
I. erkek arı,
II. kraliçe arı,
III. işçi arı
bireylerinden hangileri oluşabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz