Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Süper Türkçeci 111 puan
İnterfaz evresindeki bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Boş Bırak
Mitoz bölünme geçirmekte olan 16 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresindeki kromatit sayısı (a) ve bölünme sonucunda oluşan her bir hücredeki kromozom sayısı (b) aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(a // b)
Boş Bırak
Aşağıdaki üreme çeşitlerinin hangisinde meydana gelen yavru bireyler ana bireyden farklı kalıtsal yapıda olur?
Boş Bırak
Rejenerasyon (yenilenme) olayı bazı hayvanlarda eşeysiz üremeyi sağlarken, bazılarında sadece kopan veya yıpranan yapıların onarılmasını sağlar.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi rejenerasyon ile birey sayısını artırabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kalıtsal yapıları aynı olan hücrelerin meydana gelmesini sağlayan bölünmeyle,
I. yaraların onarılması,
II. doku yenilenmesi,
III. büyümenin sağlanması,
IV. eşeysiz üreme
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Mitoz bölünme sırasında meydana gelen bazı olaylar şunladır:
I. DNA molekülünün kendini eşlemesi
II. Çekirdekçiğin kaybolması
III. Kromatitlerin kutuplara çekilmesi
IV. Kromozomların iğ ipliklerine bağlanması
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Hücre büyüdükçe hacim daha fazla, yüzey ise daha az artar. DNA miktarı ise değişmez.
Bu durum hücrede,
I. dış ortamdan besin alımı,
II. hücre içindeki atıkların dış ortama atımı,
III. çekirdeğin hücreyi yönetmesi
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini zorlaştırır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Hayvan hücrelerinde sitokinez boğumlanmayla, bitki hücrelerinde ise orta lamel oluşumuyla gerçekleşir.
Bu farklılığın nedeni,
I. hayvan hücrelerinde sitokinezin hızlı olma zorunluluğu,
II. bitki hücrelerinde hücre çeperinin bulunması,
III. hayvan hücrelerinde kloroplastın olmaması,
IV. bitki hücrelerinde sentrozomun bulunmaması
durumlarından hangileridir?
Boş Bırak
Eşeysiz üreme ile ilgili,
I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar.
II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır.
III. Temeli mitoz bölünmeye dayanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz