Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Double helix 83 puan
Hücrelerdeki yönetici molekül olan DNA nın yapısında bulunanlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
I. Nükleotit
II. Gen
III. Baz
Bunların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
DNA molekülü için,
I. Hidrojen bağı sayısı = 2A + 3S,
II. Fosforik asit sayısı = Deoksiriboz şeker sayısı,
III. A + G = T + S
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Çeşitli ökaryot hücreli canlıların kalıtsal yapısının farklı olmasının nedeni,
I. DNA larında farklı çeşit şeker bulunması,
II. DNA larındaki nükleotit dizilişinin farklı olması,
III. DNA larında farklı çeşitlerde azotlu organik baz bulunması
durumlarından hangileri olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA ve RNA molekülünde ortak olarak bulunmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir hücrede DNA replikasyonu sırasında,
I. ATP,
II. enzim,
III. deoksiriboz şekeri,
IV. azotlu organik baz
moleküllerinden hangileri kullanılır?
Boş Bırak
Melez DNA içeren bir bakteri bir kez ağır azotlu ( 15N) ortamda bölündükten sonra bir kez de normal azotlu (14N) ortamda bölünüyor.
Bölünme sonunda ortamda, azot bakımından,
I. ağır,
II. normal,
III. melez
DNA ya sahip bakterilerin bulunma oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
DNA nın belirli bir parçasının nükleotit dizilimi;
.......GSGSSGAGATTASTS.......
şeklindedir.
Bu DNA ipliğinin tamamlayıcı ipliğinden üretilecek mRNA nın nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir hücrede protein sentezi yapılırken,
I. peptit bağının kurulması,
II. mRNA sentezlenmesi,
III. tRNA ların uygun amino asitleri ribozoma taşıması
IV. mRNA nın ribozoma bağlanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Bir hücrede,
I. DNA → DNA sentezi
II. DNA → mRNA sentezi
III. mRNA → Protein sentezi
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sırasında meydana gelen hatalar kalıtsal olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir proteinin sentezinde 333 nükleotitlik mRNA molekülü kullanıldığına göre,
I. DNA nın ilgili bölgesindeki kod,
II. kullanılan amino asit,
III. ribozom mRNA kompleksine giren tRNA
sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Dur kodonu dikkate alınacaktır.)
(I // II // III)
Boş Bırak
Özdeş iki incir fidesi ile yapılan bir deneyde, 1. fideye az miktarda, 2. fideye çok miktarda su düzenli olarak veriliyor. Bir süre sonra 1. fidenin yapraklarının dar, 2. fidenin yapraklarının geniş olduğu gözleniyor.
Bu farklılığın nedeni,
I. kalıtsal mutasyon,
II. modifikasyon,
III. adaptasyon
olaylarından hangileri ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz