Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
I. Olgun alyuvar hücresi
II. Yumurta hücresi
III. Sinir hücresi
IV. Yaprak hücresi
Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz?
Boş Bırak
Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.
I. madde iletimi yapmak,
II. ATP üretmek,
III. nişasta, protein, yağ depolamak,
IV. çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek
Buna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur?
Boş Bırak
Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede,
I. Lizozom
II. Ribozom
III. Golgi cisimciği
IV. Endoplazmik retikulum
V. Mitokondri
verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenemez?
Boş Bırak
Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir?
Boş Bırak
Genç bir yaprak hücresinin yaşlanması sürecinde,
I. Hücre çeperi kalınlaşır.
II. Merkezi koful oluşur.
III. Sitoplazma miktarı azalır.
verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden koful oluşmaz?
Boş Bırak
I. Kloroplast
II. Mitokondri
III. Endoplazmik retikulum
Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz