Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 68 puan
Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;
I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek,
II. kas hücrelerinde Ca+ depolamak,
III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez?
Boş Bırak
Aşağıda verilen organellerden hangisi hücre zarının üretiminde görev almaz?
Boş Bırak
Kloroplast organeli ile ilgili olarak,
I. DNA ve RNA bulundurma
II. Fotofosforilasyon ile ATP sentezleme
III. Protein sentezleyebilme
verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir?
Boş Bırak
I. Kloroplast
II. Ribozom
III. Mitokondri
IV. Endoplazmik retikulum
V. Golgi cisimciği
Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur?
Boş Bırak
Sitoplazma ile ilgili olarak,
I. Yarı akışkan bir sıvıdır.
II. %90’ını su oluşturur.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede;
I. Sitoplazma yoğunluğu azalır.
II. Hücrenin emme kuvveti artar.
III. Kullanılan ATP miktarı artar.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Kloroplast
II. Ribozom
III. Endoplazmik retikulum
IV. Koful V. Mitokondri
Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır?
Boş Bırak
Sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz