Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Hicran Gemici 72 puan
Günlük yaşantıda karşılaştığımız bazı olaylarda adezyon (yapışma), bazı olaylarda kohezyon (birbirini tutma) olayı baskın hâlde bulunabilir.
Buna göre;
I. yüzey gerilimi sayesinde küçük canlıların su yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilmesi,
II. gaz lambalarının fitilleri yardımıyla şişedeki gaz yağının fitilde yanan kısıma ulaşması,
III. yarısına kadar su dolu bir bardağın içindeki suyun; bir ucu bu bardağın içine diğer ucu yandaki boş bardağın içine konan kağıt havlu parçası yardımıyla boşaltılması
olaylarının hangilerinde kohezyon olayı daha baskındır?
Boş Bırak
Bir otomobil yarışının sıralama turlarında, otomobillerin yarışa hangi sırada başlayacaklarına karar vermek için otomobiller tek tek pistte beş tur atarak ortalama süratleri hesaplanmıştır.
Beş tam tur attıkları anda otomobillerle ilgili,
I. Otomobillerin ortalama hızları sıfırdır.
II. Otomobillerin süratleri, yer değiştirmelerinin turu tamamlama sürelerine bölümü ile hesaplanır.
III. Otomobillerin ortalama hızları ile ortalama süratleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Hasan, yüksek bir binanın zemin katından yukarı doğru sabit hızla çıkan asansör kabininde durmaktadır.
Asansör yukarı doğru çıkarken Hasan’ın yere göre mekanik enerjisi ile potansiyel enerjisi nasıl değişir?
Potansiyel enerji // Mekanik enerji
Boş Bırak
Soğuk kış günlerinde bir otomobilin, ısıl dengede oldukları bilinen metal kaportası ile plastikten yapılmış kapı koluna aynı anda dokunulduğunda metal kaportanın sıcaklığı, kapı kolunun sıcaklığından daha düşük hissedilir.
Dokunmadan önce,
I. Metalin sıcaklığı plastiğinkine eşittir.
II. Metalin ısısı plastiğinkine eşittir.
III. Metalin ısı iletim hızı plastiğinkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Şimşek ve gök gürültüsü aynı anda meydana gelmesine rağmen gök gürültüsü, şimşeğin oluşturduğu ışık görüldükten bir süre sonra duyulur.
Bunun nedeni,
I. Gözlerimizin kulaklarımızdan daha hassas olmasıdır.
II. Işığın havadaki ortalama hızının, sesin havadaki yayılma hızından daha fazla olmasıdır.
III. Işığın enine bir dalga, sesin ise boyuna bir dalga olmasıdır.
yargılarından hangileridir?
Boş Bırak
X, Y ve Z ile ilgili bilgiler şöyledir:
I. X, maddenin bir hâli olup bu hâlde tanecikler öteleme hareketi yapmaz.
II. Y’de, farklı atomlardan oluşan tek cins moleküller bulunmaktadır.
III. Z, maddenin katı hâlden gaz hâline doğrudan geçmesidir.
Buna göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisidir?
X // Y // Z
Boş Bırak
  • 25o C’de etil alkolün buhar basıncı suyun buhar basıncından daha büyüktür.
  • 25o C’de gliserinin viskozitesi suyun viskozitesinden daha büyüktür.
Buna göre, 25o C’de etil alkol, su ve gliserin için “moleküller arası etkileşimlerin” büyükten küçüğe doğru dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
HCl’nin sulu çözeltisi ile ilgili,
I. pH’si 7’den küçüktür.
II. Pembe turnusol kâğıdının rengini maviye dönüştürür.
III. Piyasa adı tuz ruhudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Belirli bir miktar NaCl yeterli miktarda arı suyla karıştırılmıştır.
Bu karışımla ilgili,
I. Oluşan karışım süspansiyon olarak sınıflandırılır.
II. Karışımda Na+ ve Cl- iyonları bulunur.
III. Karışım elektriği iletmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Kaynama noktaları birbirinden farklı iki uçucu sıvıyı ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmak en uygundur?
Boş Bırak
Suların arıtımında mikropların öldürülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Boş Bırak
Doğada, içerisinde yer alan üreme çağındaki tüm bireyler arasında gen alışverişinin serbestçe gerçekleşebildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Diploit bir bireyin kromozomlarında;
I. bir özelliği kontrol eden genin çekinik alelinin otozomal kromozomlardan sadece birinin üzerinde bulunması,
II. bir özelliği kontrol eden genin çekinik alelinin otozomal kromozomların her ikisi üzerinde bulunması,
III. bir özelliği kontrol eden genin baskın alelinin otozomal kromozomlardan sadece birinin üzerinde bulunması,
IV. bir özelliği kontrol eden genin baskın alelinin otozomal kromozomların her ikisi üzerinde bulunması
durumlarının hangilerinde genin kontrol ettiği çekinik özellik bu bireyde ortaya çıkar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, bir hayvan hücresinin hücre döngüsünde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Boş Bırak
Hücrelerde gerçekleşen aktif taşıma ve endositozla ilgili,
I. Moleküller, zardan koful oluşumuyla hücre içine alınır.
II. Enerji harcanmasına gereksinim duyulur.
III. Moleküller sadece hücre dışından içine doğru taşınır.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz