Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
(2x + 1, y3 – 1) = (17, 26)
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi dik koordinat sisteminin dördüncü bölgesinde bulunur?
Boş Bırak
A(a2.b, a.b) noktası dik koordinat düzleminin III. bölgesinde bulunduğuna göre, B(a, b) noktası hangi bölgededir?
Boş Bırak
Analitik düzlemde (a – 1, 16 – a2) noktası II. bölgede olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Boş Bırak
Analitik düzlemde, A(–2, 3) ve B(2, 1) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Boş Bırak
A(–8, 3) ve B(m, n) noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktasının koordinatları (–3, 4) olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?
Boş Bırak
A(n – 2, 2n – 10) noktaları koordinat eksenlerine eşit uzaklıktadır.
Buna göre, A noktalarının apsisleri toplamı ordinatları toplamından kaç fazladır?
Boş Bırak
Analitik düzlemde verilen A(3n – 6, 1 – 2n) noktasının koordinatları birer tam sayıdır.
A noktası koordinat eksenlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre, bu noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir?
Boş Bırak
Analitik düzlemde verilen K(a, a) ve L(4, 2) noktaları arasındaki uzaklık 10 br olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Aşağıdaki noktalardan hangisi A(2, –1) ve B(4, 3) noktalarına eşit uzaklıkta bulunur?
Boş Bırak
Analitik düzlemde A ve B y ekseni üzerinde bulunan iki farklı noktadır.
C(–4, 2) ve |AC| = |BC| = 5 br olduğuna göre, |AB| kaç birimdir?
Boş Bırak
Köşelerinin koordinatları A(5, 7), B(3, –2) ve C(7, 4) olan ABC üçgeninin [BC] kenarına ait kenarortayının uzunluğu kaç birimdir?
Boş Bırak
Köşelerinden ikisi A(0, 2) ve B(2, 6) noktaları olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(3, 1) noktasıdır.
Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Boş Bırak
Boş Bırak
A, B ve C noktaları aynı koordinat düzlemi üzerindedir. A noktası orijin olursa B noktasının koordinatları (5, 4) ve C noktası orijin olursa B noktasının koordinatları (–3, –2) oluyor.
Buna göre, |AC| kaç birimdir?
Boş Bırak
K(4, a), L(b, 5) ve [KL] nin orta noktası M(3, –1) olduğuna göre, a + b kaçtır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz