Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 132 puan
56 ve 80 sayılarının ortak katlarının en küçüğü ile ortak bölenlerin en büyüğünün toplamı kaçtır?
Boş Bırak
24, 36 ve 60 sayılarına tam olarak bölünebilen en küçük pozitif tamsayı kaçtır?
Boş Bırak
a/10 ve a/12 sayıları birer tamsayı olduğuna göre, a nın alabileceği üç basamaklı en büyük tamsayının rakamları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
400 sayısına en küçük hangi pozitif tamsayı eklenirse, elde edilen sayı 7, 8 ve 12 ile tam olarak bölünebilir?
Boş Bırak
Hem 4 hemde 18 ile bölündüğünde 1 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Bir torbadaki bilyeler 4 er, 5 er ve 6 şar sayıldığında her seferinde 1 bilye artıyor.
Torbadaki bilye sayısı 200 den fazla olduğuna göre, torbadaki bilye sayısı en az kaçtır?
Boş Bırak
a ve b pozitif tamsayılardır.
x = 4a + 1 = 7b + 4
eşitliklerini sağlayan üç basamaklı en küçük x doğal sayısı kaçtır?
Boş Bırak
5 ile bölündüğünde 3,
6 ile bölündüğünde 4,
8 ile bölündüğünde 6
kalanını veren üç basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?
Boş Bırak
6 ile bölündüğünde 4 kalanını veren, 7 ile tam olarak bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Ortak katlarının en küçüğü ile ortak bölenlerinin en büyüğünün çarpımı 60 olan iki sayının çarpımı kaçtır?
Boş Bırak
a ile b aralarında asal sayılardır.
a ile b nin ortak bölenlerinin en büyüğü 2n – 5, ortak katlarının en küçüğü n + 21 oldu-ğuna göre, a + b en az kaçtır?
Boş Bırak
Aralarında asal iki pozitif tamsayının ortak katlarının en küçüğü ile ortak bölenlerinin en büyüğü toplamı 106 oduğuna göre, bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
Aralarında asal iki pozitif tamsayının ortak katlarının en küçüğü 108 olduğuna göre, bu sayıların toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
x ile y sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 1, ortak katlarının en küçüğü 400 olduğuna göre, kaç farklı (x, y) ikilisi yazılabilir?
Boş Bırak
A = x3 – 4x
B = x3 + x2 – 6x
olduğuna göre, A ile B sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz