Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülsüm Erçetin 68 puan
XVIII. yüzyıl Avrupa’sında başka devletlerle ittifak ilişkilerine önem verilerek millî çıkarlar korunmaya çalışılmıştır. Makyavelizm olarak tanımlanan politikayla “Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygunluğu” benimsenmiştir.
Bu duruma bağlı olarak XVIII. yüzyıl dış politikası hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
Boş Bırak
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti daralmakta olan ülke sınırlarını korumak için faaliyetlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik faaliyetlerinden değildir?
Boş Bırak
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Avrupalı Devletlerin, izledikleri dış politika hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Avrupalı devletler siyasi, askeri ve iktisadi alanda güç kazanmak için sömürge faaliyetlerinde bulunmuştur.
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti toprakları üzerinde,
I. Avusturya
II. İngiltere
III. Fransa
IV. Rusya
devletlerinden hangilerinin yayılmacı bir siyaset izlediği söylenemez?
Boş Bırak
III. Ahmet, Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geriye almak için mücadele etmiştir.
Bu doğrultuda;
• İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Azak Kalesi, Prut Antlaşması’yla
• Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakılan Mora ise Pasarofça Antlaşması ile geriye alınmıştır.
Bu duruma bağlı olarak III. Ahmet Dönemi dış politikası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Rusya, sıcak denizlere inmek ve Hindistan ile doğrudan ticaret yapabilmek için İran üzerinde yayılmacı siyaset izlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İran’ın Kafkasya topraklarının da paylaşıldığı Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan ilk dostluk antlaşmasıdır?
Boş Bırak
Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın “Batı’ya açılan ilk pencere”si olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde batılılaşma hareketleri III. Ahmet’in hükümdarlığında, Lale Devri’nde başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi batılılaşma hareketleri ekseninde yaşanan gelişmelerden değildir?
Boş Bırak
XVIII. yüzyılda Aydınlanmacı düşünürler, akıllarıyla kavrayamadıkları, deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddetme eğilimi içine girmişlerdir. Bu dönemde sosyal sınıflı yapı ve egemenliğin kaynağı da sorgulanarak halk bilinçlendirilmiştir.
Aydınlanma Çağı’nda yaşanan bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma umudu sona ermiştir?
Boş Bırak
Sanayi İnkılabı ile insan gücüne dayalı üretimden, makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
I. Bankacılık sektörünün gelişmesi,
II. İletişim ve ulaşım sektörünün önem kazanması,
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması
Gelişmelerinden hangileri Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarındandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz