Tebrikler! Testin en başarılı üyesi İ am death incarnate! 76 puan
Ahlaki kurallar insan yaşamına form ve tutarlılık öğeleri sağlar. Burada ahlaki insan, ahlaki sorumluluğun kendisini sınırlamasını kabul eder. Ahlaklı insan, ahlaki bakımdan kendine yeten insandır. Evlilikte mutluluğu, işte ya da meslekte başarıyı arar.
Bu ahlaki görüş, aşağıdaki yargılardan hangisine dayandırabilir?
Boş Bırak
Kant’a göre, bazı kişilerin eylemlerinde ahlak kurallarına uymalarının nedeni, çıkarlarını en iyi böyle davranmakla koruyabileceklererini düşünmeleridir. Bu kişiler, ahlak kurallarına aykırı davranmaktan çekinmezler. Kant, ancak insan olmanın değerini korumak amacıyla yapılan eylemlerin iyi olarak nitelendirilebileceği görüşündedir.
Kant’ın bu görüşüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Heidegger’e göre, ilk önce insan varolur, kendine rastlar, birdenbire dünyada ortaya çıkar ve kendini bundan sonra gerçekleştirir. İnsan tanımlanabilir değildir; çünkü başlangıçta hiçbir şeydir. Sonradan bir şey olacaktır ve kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır.
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Ahlakın son amacı, hayata yararlı olmak, yani insan türünün korunması ve gelişmesine hizmet etmektir. Ahlak birçeşit toplumun sağlığını koruyan kurallar bütünüdür. Çünkü toplumda beraberlik hayatının zedelenmemesi, bireyin huzurunun bozulmaması için birtakım davranış biçimlerinin var olması zorunludur.
Paragrafta ahlakın hangi niteliğinden söz edilmektedir?
Boş Bırak
Anarşizm, düzen yokluğu değil, baskı yokluğudur. İnsan bir üretici olarak sermayenin otoritesinden, bir vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak dinsel törelerin, ahlaksal baskıların otoritesinden, kurtulmalı ve özgür bir gelişme olanağına kavuşmalıdır. Bütün insani yetenekler ancak anarşist bir toplumda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın, özgürce gelişir.
Anarşizm’in bu düşüncelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
Boş Bırak
Mutlu olmak kendisi için değil kendisinden sonra gelenler için çalışmaktır. En mutlu insan, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunandır.
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ahlaki eylem, her şeyden önce kişinin iradesi ve vicdanı ile ilgilidir.
Birey yalnızca kendi işine yarayan bir şeyi bir değer ve ahlaki eylem olarak kabul eder.
Bu yargılara dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ahlak felsefesinde iyi, vicdan, erdem, sorumluluk gibi kavramların ne olduğu incelenmiştir. İyi kavramının yanında üzerinde durulan en önemli kavram erdem kavramıdır. Filozoflar erdemli olmayı da farklı şekillerde yorumlamışlardır.
Ahlak felsefesinde erdemin genel açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Ahlak insan yaşamının içinde yer alır. En ilkel toplumun bile kendisine göre bir ahlakı vardır. Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış kurallarının, yasaların, ilkelerin toplamı ahlaktır.
Buna göre, ahlak kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Ahlak felsefesinin amacı davranışları tasvir etmek değil, değerlendirmektir, yani eylemleri değerlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemektir.
Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında, ahlak felsefesinin bilimlerden hangi yönüyle ayrıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Diogenes, doğal yaşamı kendine örnek alarak, özel mülkiyeti, evliliği, lüks yaşamı, dini, zenginliği değersiz görmüş; insanın amacının kendine yetme olduğunu savunmuştur. Ona göre, iyi hayat ve mutluluk toplumsal yaşamın reddedilmesiyle yani basit, doğal yaşamın seçilmesiyle olanaklıdır.
Buna göre, Diogenes’in ahlak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Tek Tanrılı dinler, aynı zamanda kendi ahlak yasalarını da dini inançlarla bir bütün olarak insanlara sunmaktadır. Buradaki ahlak yasaları bir üst varlık tarafından belirlendiği için tartışılması ve yanlışlanması aynı zamanda dine karşı gelmektir. Eğer birey dinin önermelerine inanıyorsa o dinin ahlak sistemini de kabul etmek zorundadır. Ahlak insanlara verilmiş, yani hazır bir biçimde sunulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz