Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 76 puan
Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda yaşadığı büyük başarısızlığın ardından Avrupalı devletler karşısında savunmaya geçmiştir.
Bu gelişmenin,
I. Osmanlı yönetimlerinin fetih politikalarını sürdürmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin ganimet gelirlerinin artırılması,
III. Osmanlı ülkesinde askeri alanda ıslahatların başlatılması,
çabalarından hangilerini güçleştirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl sonlarında önemli toprak kayıpları yaşamasına neden olması bakımından önemlidir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanan askeri mücadelelerin temel nedenlerinden biri Macaristan topraklarının egemenlik altına alınmak istenmesiydi.
Osmanlı Devleti’nin ve Avusturya’nın bu çabalarının,
I. Orta Avrupa’da egemenlik sağlama,
II. Karadeniz ticareti üzerinde denetim sağlama,
III. Avrupa dışında sömürgeler elde etme
amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda sadrazamlık makamına geçmesi için teklifte bulunulan Köprülü Mehmet Paşa, görevi kabul etmek için bazı şartlar ileri sürmüştür.
Köprülü Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ilgili olarak,
I. Rahat çalışabileceği bir ortam sağlamak istemiştir.
II. Çıkar çevrelerine karşı önlem almaya çalışmıştır.
III. Halkın desteğini almaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda kapıkulu askerlerinin maaş ödemeleri gecikmeye ve maaşlar ayarı düşürülmüş paralarla verilmeye başlanmıştır. Bu gelişmelerin de etkisiyle İstanbul’da isyanlar çıkmıştır.
Buna göre,
I. Mali alanda sorunlarla karşılaşılmıştır.
II. Ekonomik alandaki sıkıntılar sosyal çalkantılara neden olmuştur.
III. Osmanlı Devleti’nde merkezden uzak eyaletler arasında bağımsızlık düşüncesi güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda karşılaşılan isyanların, devletin yönetim şeklini değiştirme amacı taşımadığı görülür.
Bu bilgi dikkate alındığında,
I. İsyan girişimleri devlet yöneticilerini ve yönetimin uygulamalarını hedef almıştır.
II. Osmanlı topraklarında yaşanan isyanlarda dinin etkisi söz konusu olmuştur.
III. Devlet yönetimi isyanların nedenleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde, bilimsel araştırmalara yeterince ilgi gösterilmemiştir. Ayrıca eğitimle ilgili makamlara hak etmeyen ve ehil olmayan kişiler getirilmeye başlanmıştır.
Bu durumun,
I. medreselerin kapatılmasının gündeme gelmesi,
II. Avrupa tarzında eğitim kurumlarının açılması,
III. eğitim sisteminin yozlaşmaya başlaması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlaması beklenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda mali sorunlarla karşılaşmasında,
I. Yeniçeri Ocağı’nın mevcudunun sürekli olarak artırılması,
II. dirlik sisteminin bozulmaya başlaması,
III. askeri mücadelelerin uzun sürmeye başlaması
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden bahsedilebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynaklarından biri halktan toplanan vergilerdi. Ancak XVII. yüzyıldan başlayarak vergi toplama konusunda sıkıntılarla karşılaşılmaya başlanmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Osmanlı ekonomisinde mevcut dengelerin XVII. yüzyıldan itibaren açık biçimde bozulması, devlet adamlarını zor durumda bırakmış ve çare arayışlarına yöneltmiştir. Devlet adamlarının hazinenin gelirlerini artırma adına en fazla başvurdukları yöntem halktan yeni vergiler alınması olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde,
I. toplumsal düzenin sarsılması,
II. halkın devlet yönetimine olan güveninin sarsılması,
III. toprak kayıplarının yaşanması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl padişahlarının ve devlet adamlarının gerçekleştirmeye çalıştıkları ıslahatlara süreklilik kazandırmak için çaba harcadıkları fakat başarı sağlayamadıkları görülür.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda daha fazla etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Girit"i egemenlik altına alabilmek amacıyla büyük çaba harcamış, adanın fethedilebilmesi için 1645 yılında başlayan kuşatma ancak 1669 yılında başarıya ulaşabilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Girit"in fethine yönelik bu ısrarında,
I. Karadeniz ticareti üzerindeki denetimin güçlendirilmeye çalışılması,
II. adanın jeopolitik konumunun önemli olması,
III. Avrupa’da Hıristiyan birliğinin engellemek istenmesi
olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz