Tebrikler! Testin en başarılı üyesi omermt14 104 puan
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan ve Kırım’ın kaybına yol açan Küçük Kaynarca Antlaşması"nda, "Kırım halkı halifeye bağlı kalmaya devam edecektir." hükmü yer almıştır.
Bu hükmün aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
– Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.
– Rusya’ya kapitülasyonlar verilecektir.
Bu hükümlerin Osmanlı Devleti’ni,
I. ekonomik,
II. hukuki,
III. askeri
alanların hangilerinde olumsuz etkilediği söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki gelişmelerle yakından ilgilenmeye başladığı, Avrupalı subaylara Osmanlı ordusunun eğitimi ile alakalı görevler verildiği görülür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde III. Mustafa Devri"nde,
– Masraflar azaltılarak hazine gelirleri artırılmaya çalışıldı.
– Fransa’dan gelen Baron Dö Tott’un çabaları ile Osmanlı ordusu Avrupa tarzında düzenlenmeye çalışıldı.
– Deniz subayı yetiştirmek üzere Deniz Mühendishanesi açıldı.
Bu düzenlemelerin,
I. askeri,
II. siyasi,
III. ekonomik
alanlardan hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi"nde Fransızca öğreniminin ve kullanımının yaygınlaştığı görülür.
Bu gelişme,
I. halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istenmesi,
II. Avrupa kültürünün etkisinde kalınması,
III. Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin yoğunlaşması
durumlarından hangilerinin sonucudur?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat girişimleri daha çok askeri yapı ile ilgili olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu tercihinde,
I. ekonomik yapının bozulması,
II. toprak kayıplarının yaşanması,
III. idari alanda aksaklıkların yoğunlaşması
gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Hendesehane açılmıştır.
Bu girişimin,
I. Askeri alanda daha nitelikli bir eğitimin verilmesi,
II. Avrupa devletleri ile askeri ittifak yapılması,
III. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çarışmalarından yararlanılması
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoks Hıristiyanların 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile kendi himayesi altına girdiğini ileri sürmüştür.
Bu gelişmenin,
I. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışılması,
II. Osmanlı topraklarında mezhep çatışmalarının yaşanması,
III. Osmanlı toplumsal bütünlüğünün korunmasının güçleşmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
XVIII. yüzyılda Osmanlı devlet adamları tarafından ortaya konulan yenilik girişimlerinde toplumun belirgin bir desteğinden söz edilemez.
Osmanlı ülkesinde yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Azak ve Mora bölgelerini XVIII. yüzyıl başlarında geri almayı başarmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Rusya ile Avrupa arasında yer alan Lehistan’ı kontrol edebilmek için Rusya ile askeri mücadelelere girişmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu politikasının, Lehistan’ın hangi özelliği ile ilgili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi’nde kurulan Nizamı Cedit ordusu, Mısır’ı işgal eden Fransız ordusu karşısında başarı elde etmiştir.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz