Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Missedsoul 111 puan
Aynı manzarayı yapan üç ayrı ressamın yaptığı üç tablonun birbine benzemediği görülmüştür. Çünkü her ressam manzarayı kendine göre yorumlamıştır.
Burada sanat bilgisinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Boş Bırak
"İnanç sahibi olan her kişi Tanrı'nın varlığını ve birliğini soru sormaksızın ve eleştirmeksizin bilir ve kabul eder."
Burada dinsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir?
Boş Bırak
"Nane, limon mideye iyi gelir." gündelik bilgiye; "Atılan cisim yere düşer." bilimsel bilgiye ait birer örnektir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgiyi, gündelik bilgiden ayırt eden bir özelliktir?
Boş Bırak
Tarih okumak insanları bilge; şiir espirili; matematik zeki; felsefe derin düşünceli; ahlâk ciddi yapar. Mantık ve belagat da tartışma niteliği sağlar.
Yukarıdaki paragrafta bilginin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Boş Bırak
John Locke'a göre, bütün insanlarda ortak sayılan aklın ilkeleri, aksiyonlar vb. bilgiler deneyimlerimiz sonucu kazanılır. Örneğin; rasyonalistlerce doğuştan geldiği söylenen özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerini çocuklar ve okumamışlar bilmezler. Yine bütün ısı veren şeylerin yakıcı olduğunu önceden değil, sobaya elimizi dokundurduktan sonra anlarız.
John Locke, bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Kant'a göre, tüm bilgilerimiz iki kaynaktan doğmaktadır: Akıl ve deney. Deney, dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini verir; akıl ise bu ham maddeyi düzenler ve bir biçime sokar, bilgi haline getirir. Şu halde deney olmasaydı bilginin ham maddesi olmayacaktı. Akıl olmasaydı, dış dünyaya ait algılarımız bilgi halini almayacaktı.
Kant'ın düşüncesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Günümüzdeki teknolojinin bize sunduğu tüm rahatlıkların temelinde oldukça uzun geçmişe ve birikime sahip bilim vardır. Nasıl ki, ırmak bir ovayı bir günde oluşturmuyorsa bilimin ürünleri de bir anda ve tek bir toplumda ortaya çıkmıyor.
Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
A.Comte'a göre, bilimler doğrudan doğruya olgulardan hareket etmeli, onların arkasındaki özlerle uğraşmamalıdır. Bilimler olaylar arasındaki yasaları ve değişmez bağlantıları araştırırlar; ama doğanın özünü ve özlerin nedenlerini bilemezler. Bilimsel incelemeler Comte'a göre, gerçeklik yasalarını bulmak için görünenlerin çözümlemesi ile sınırlı olmalıdır.
A.Comte'un bu görüşlerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Newton'a göre "Kütleler arasındaki çekim kuvveti, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır." Bu yargı tüm kütleler için söylenebilir. Zira bilimsel bilginin gereği budur.
Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Her olayın bir nedeni vardır. Neden de sonuç da bir olaydır. Bu bakımdan doğada, aynı şartlarda, aynı ortamda aynı nedenler her zaman aynı sonucu doğurur. Yani rastgele değil, belli doğa kanunlarına uyarak birbirini takip ederler.
Burada bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
(Bilimsel Bilgi // Felsefi Bilgi)
Boş Bırak
"Kar beyazdır." önermesi gerçekte var olan bir şeyi olduğu gibi yansıttığı, kara gerçekten de sahip olduğu bir özelliği yüklediği için doğrudur. Yani kar gerçekten de beyaz olduğu için bu önerme doğrudur.
Doğruluk ile ilgili yapılan bu açıklamadan yola çıkarak doğrulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İnsan; varlığı üzerinde düşünmek ve yaşamın amacını anlayabilmek için felsefe bilgisine, yaşadığı dünyayı ve toplumu anlayabilmek için bilimsel bilgiye kendisindeki güzellik ve beğeni duyugusunu geliştirebilmek için sanat bilgisine ve arınmak için dini bilgiye ihtiyaç duyar. Bunların her biri farklı bilgi türleridir. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil bir çok bilgi türünden söz etmek gerekir.
İnsanoğlunun birden fazla bilgi türünü ortaya çıkarması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. kudret 11/12/2020 09:41

    Test gayet güzeldi. :)

Yorum Yaz