Tebrikler! Testin en başarılı üyesi meltem can 90 puan
15inci yy ın sonlarında başlayıp 16ncı yy da da devam eden Coğrafi Keşifler döneminde öncelikli amaç Hindistan ve Çin"e ulaşan deniz yollarını keşfetmekti.
Avrupalıların bu keşif yolculuklarının,
I. mevcut ticaret yollarının önemini kaybetmesi,
II. doğu ve batı arasında doğal kaynak bakımından farklılıkların azalması,
III. yeryüzünün önemli oranda tanınması
sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Avrupa"dan yola çıkarak sürekli batıya doğru giden bir kişinin de Çin"e ve Hindistan"a ulaşacağına inanan Kristof Colomb bu amaçla uzun süreli bir deniz yolculuğuna başlamıştır.
Ünlü seyyahın bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olur?
Boş Bırak
( I // II // III )
Boş Bırak
Akdeniz"in matematik konumu tarihsel süreçte değişmemiştir. Ancak yaşanan bazı olaylar bu iç denizin öneminin zaman içinde artması veya azalmasında rol oynamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisi değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir.
Aşağıdakilerden hangisinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
Coğrafi Keşiflerin başlamasında
I. coğrafi bilgi birikiminin artması,
II. pusula kullanımının yaygınlaşması,
III. gelir seviyesi yüksek toplumların gezme-görme isteğinin artması,
IV. Orta Asya"daki kavimlerin dünyanın farklı bölgelerine göç etmesi
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağdakilerden hangisi iletişimin kolaylaşmasına neden olan bir gelişme değildir?
Boş Bırak
I. Ses kayıt cihazının yapılması
II. Yazının bulunması
III. Matbaanın icat edilmesi
IV. Kağıdın kullanılması
V. İlk fotoğraf makinesinin yapılması
Yukarıda verilen teknolojik gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
I. Farklı kültürler arasında etkileşimi sağlamıştır.
II. Doğunun zenginlik kaynaklarının batıya taşınmasında kullanılmıştır.
III. Hazar havzasının önemini artırmıştır.
IV. Orta Asya"daki kavimlerin denizcilikte gelişmelerini sağlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Tarihi İpek Yolu ile ilgili değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdehalesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan birisi değildir?
Boş Bırak
Uluslararası pazarlara yönelik dayanaklı ev aletleri üretimi yapan bir firmanın internet kullanımı,
I. teknolojik gelişmeleri takip etmek,
II. yeni pazarlar bulmak,
III. nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak,
IV. ulaştarma masraflarını azaltmak
amaçlarından hangilerine yönelik olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede beşeri ve ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde doğal çevreden yararlanıldığına kanıt olmaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz