Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Av.Dilan 81 puan
I. Kuraklık
II. Deprem
III. Tropikal siklon
IV. Volkan püskürmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri jeolojik yapıya bağlı doğal afetler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Sel, taşkın, toprak kayması, heyelan gibi doğal afetlerin oluşturacağı zarar doğal afetin şiddetine göre farklılık gösterir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu doğal afetlerin şiddetinin artmasında ortak etkiye sahiptir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Güney Atlantik'te meydana gelen büyük bir depremin neden olduğu bir tsunaminin,
I. Brezilya kıyıları,
II. Gine körfezi kıyıları,
III. Doğu Avustralya,
IV. Kuzey Afrika kıyıları
bölgelerinin hangilerinde etkili olması beklenmez?
Boş Bırak
I. Kuraklık → Orman yangını II. Deprem → Yer göçmesi III. Heyelan → Orman yangını IV. Orman yangını → Erozyon
Yukarıda oluşumları birbirini etkileyen bazı doğa olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde eşleştirilmiştir.
Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisinin hem deprem hem de tropikal fırtına bölgesinde yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Bir bölgede toprağın kullanılamayacak kadar azalması veya yok olmasına erozyon denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin erozyon şiddetinin artmasına neden olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Bir bölgede sıcaklık ortalamalarının yükselmesi ve kuraklığın şiddetlenmesi orman yangını görülme riskini artırır.
Buna göre, aşağıdaki iklim bölgelerinden doğal koşulların orman yangını riskini daha fazla artırdığı söylenebilir?
Boş Bırak
İzlanda'da aktif hale geçen bir volkandan atmosfere yayılan çok miktardaki külün aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
• Tarım alanlarında anız örtüsünün yakılması
• Meralarda aşırı otlatma yapılması
• Eğimli yüzeylerdeki tarım arazilerinin eğim yönünde sürülmesi
Yukarıdaki uygulamaların aşağıdaki doğa olaylarından hangisinin şiddetinin artmasına neden olacağı söylenebilir?
Boş Bırak
Kuraklık yalnızca bir doğa olayı değildir. Kuraklığın görüldüğü bölgelerde çevresel, ekonomik ve sosyal problemler de görülür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kuraklığın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal sorunlar arasında yer almaz?
Boş Bırak
Hint Okyanusu"nda Endonezya açıklarında meydana gelen bir deprem sonucunda oluşan tsunami dalgaları, Endonezya kıyılarına 30 dakika sonra, Hindistan kıyılarına 3 saat 20 dakika sonra ulaşmıştır.
Bu bilgiden yararlanılarak tsunami ile ilgili,
I. önlenebilir bir doğa olayı olduğu,
II. erken uyarısının yapılabileceği,
III. deprem bölgesine olan uzaklığın doğal afetin etki zamanı üzerinde belirleyici olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Doğal afetler can ve mal kayıplarına neden olan doğal olaylardır. Bu tür doğa olayları yeryüzünde her zaman olmuştur. Bu günden sonra da olacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının ortaya çıkarabileceği zararı azaltmak amacıyla alınacak önlemler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Yeryüzünde en sık görülen doğal afetlerden birisi depremlerdir.
Aşağıda depremler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz