Tebrikler! Testin en başarılı üyesi CR7 76 puan
Osmanlı Devleti’nde Yavuz Sultan Selim Dönemi"nde;
– Suriye ele geçirilmiştir.
– Filistin toprakları elde edilmiştir.
– Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
Bu gelişmelerin,
I. İslamiyetin Balkanlarda yaygınlaştırılması,
II. İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğinin artırılması,
III. Baharat Yolu’nun denetiminin ele geçirilmesi
çabalarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
Boş Bırak
Yavuz Sultan Selim’in 1520 yılında ölümü üzerine Osmanlı tahtına tek erkek çocuk olan Kanuni Sultan Süleyman geçmiştir.
Bu bilgi dikkate alındığında Osmanlı Devleti’nde,
I. Osmanlı Devleti’nde egemenlik anlayışının değişmesi,
II. hanedan üyeleri arasında taht mücadeleleri yaşanması, III. fetih politikalarının sürdürülmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşanması beklenemez?
Boş Bırak
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi"nde Osmanlı Devleti tarafından Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir. Osmanlılar bu şekilde Akdeniz ticaretini canlandırmaya, Baharat Yolu’na işlerlik kazandırmaya ve Avrupa’da Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemeye çalışmışlardır.
Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin,
I. siyasi,
II. kültürel,
III. ekonomik
alanların hangileriyle ilgili hedefleri öne çıkarıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde Balkan devletleri ve Karamanoğulları ile antlaşmalar yapmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu girişiminin,
I. tüm dikkatini ve gücünü kuşatma üzerinde yoğunlaştırma,
II. oluşabilecek dış tehditlerin kuşatmaya zarar vermesini önleme,
III. Anadolu’da bulunan Türk beyliklerine karşı güç kazanma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin,
I. Amasra’nın fethedilmesi,
II. Kırım Hanlığı’nın himaye altına alınması,
III. Mora Despotluklarının egemenlik altına alınması
girişimlerinden hangileri, Karadeniz ticareti üzerindeki denetimini artırma amacına dönüktür?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti 1521 yılında Rodos"u, 1570 yılında da Kıbrıs’ı fethetmiştir.
Bu girişimler,
I. Yeni ticaret yollarının oluşumu engellenmeye çalışılmıştır.
II. Akdeniz"deki askeri ve ekonomik etkinlik güçlendirilmek istenmiştir.
III. Avrupa’da Osmanlı karşıtı bir haçlı birliğinin oluşması engellenmek istenmiştir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin,
I. Mısır Seferi’nin düzenlenmesi
II. Mohaç Meydan Savaşı’nda Macar Krallığı’nın yenilgiye uğratılması,
III. İstanbul’un fethedilmesi
girişimlerinden hangileri, Venedik ile karşı karşıya gelinmesine yol açmıştır?
Boş Bırak
Fatih Dönemi, Osmanlı Devleti’nin idari yapılanmasında anlayış değişikliklerinin yaşandığı bir dönem olma özelliğine sahiptir. Bu dönemde Türk ailelere mensup kişiler üst düzey devlet kademelerinden uzaklaştırılırken, devşirme kökenli yöneticilerin öne çıkmaya başladığı görülür.
Bu anlayış değişikliğinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz ticaretini geliştirebilmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmuştur.
Bu girişimlerde,
I. Mısır ve Suriye’nin Osmanlı egemenliği altına alınması,
II. ticaret yollarının açık denizlere kaymaya başlaması,
III. Baharat Yolu’nun canlılığının zaman içinde azalması
gelişmelerinden hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Fatih Sultan Mehmet Dönemi"nde ele geçirilen bazı topraklar şunlardır:
I. Trabzon,
II. Amasra,
III. Sinop
Bu girişimlerden hangilerinin Anadolu"da Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un alınmasının hemen ardından, Patrikhane’yi İstanbul’dan çıkarmak bir yana, himayesi altına aldığını ilan etmiştir.
Bu politikayla ilgili olarak,
I. Katolik dünyasının siyasi ve askeri tepkisinden çekinilmiştir.
II. Avrupa’da bir Katolik ve Ortodoks birliğinin oluşması engellenmek istenmiştir.
III. Ortodoks unsurların devlete bağlılığı artırılmak istenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları Beyliği karşısında elde ettiği Turnadağ Savaşı ile Maraş ve civarını egemenlik altına almıştır.
Bu gelişmeler dikkate alındığında,
I. Anadolu’daki Osmanlı etkinliği artırılmak istenmiştir.
II. Safevilerin Anadolu’daki siyasi etkinliği sona erdirilmiştir.
III. Müslümanlar arasında mezhep birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz