Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tolunayhan Akkeçe 75 puan
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğiyle ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
30° Kuzey paralelindeki bir X merkezinden yola çıkan ve aynı meridyen üzerinde kuzeye doğru 777 km yol giden kişi Y merkezine ulaşmıştır.
Buna göre, X ve Y merkezleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde Yerküre’nin günlük ve yıllık hareketine bağlı olarak bir değişme gözlenmez?
Boş Bırak
I. koşul : Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olması
II. koşul: Yer’in yörünge uzunluğunun azalması
III. koşul : Yer ekseninin eğiklik derecesinin artması
IV. koşul : Yer’in ekseni çevresindeki dönüş hızının artması
Aydınlanma çemberinin yıl boyunca kutup noktalarına teğet geçmesi için yukarıda verilen koşullardan hangilerinin gerçekleşmesi gerekir?
Boş Bırak
Dünya’nın yörünge hızı saatte yaklaşık 107 bin km dir.
Bu hızın ocak döneminde fazla, temmuz döneminde daha az olmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir merkezin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi merkezin Tropikal Kuşak’ta bulunduğuna kanıt olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düşmesi
II. 70° Kuzey paralelinde gece uzunluğunun gündüz uzunluğuna eşit olması
III. Aydınlanma çemberinin 80° paralellerine teğet olması
IV. Kuzey Yarımküre’de kış başlangıcının yaşanması
Yukarıda verilen gözlemlerden hangileri 23 Eylül tarihinde yapılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27ı lık bir açı vardır.
Bu açının bugünkünden fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
• 21 Aralık’ta gündüz uzunluğu en fazladır.
• 21 Mart’ta gün ortası gölgeleri cisimlerin güneyi yönüne düşür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bir merkez için aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz