Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kader tas 76 puan
Felsefede filozofun bireysel özellikleri önemlidir. Onun bu özellikleri yaptığı felsefeye yansır. Bu nedenle aynı soruya iki felsefeci çok farklı yanıtlar verebilir.
Bu durum, felsefenin hangi özelliği ile ilgilidir?
Boş Bırak
İlkçağ filozoflarını inceleyen bir kişi bu filozofların, felsefe yanında, matematik, tıp, psikoloji, jeoloji gibi alanlarda da ilgili olduğunu görür. Aslında bu durum filozofların farklı alanlarda uğraşma isteğinden değil o dönemde bilim dallarının ayrışıp kurulmamış olmasından kaynaklanır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Felsefeyle ilgilenen birinin, felsefe tarihini bilmesi gerekir. Ancak felsefe yapması için bu yeterli değildir. Felsefeyle ilgilenen kişi felsefe yapmanın yöntemlerini öğrenirse kendisi de felsefe yapabilir. Felsefe eğitiminin amacı da bu olmalıdır.
Bu açıklama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak özetlenmiştir?
Boş Bırak
Birinci Dünya Savaşı"ndan sonra savaşın getirdiği bunalımlar insanları ya bilinçsiz mekanik bir yaşama itmiş ya da rölativist, nihilist tutumları benimsemelerine neden olmuştur. Bunlardan kurtulmak için bir çıkar yol aranmış, sürüye katılmama arzu ve çabası ile maddenin katı belirlemelerinden kurtulmak için yeni felsefe akımları ortaya çıkmıştır.
Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Felsefe ve filozof basma kalıp sözlerle yetinmez. Filozof gerek kendi düşüncelerinin farklı bölümlerini ve gerek başka filozofların düşüncelerinin kendince doğru ve yanlış yönlerini belirleyerek sistemini kurar.
Paragrafta felsefi düşüncenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
Boş Bırak
Felsefeden hiç yararlanmayan insan, gördüklerini, başkalarının gözüyle görür, işittiklerini başkalarının kulağıyla işitir.
Burada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Birbirlerinden faydalansalar da bilim ve felsefe ayrı etkinliklerdir. Bilim sınırlı bir alanda derinlemesine araştırma yapar. Felsefenin konusu ise varlığın kendisidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Her dönemde, yaşayan filozofta, daha önce yaşamış filozofların etkisini görmek mümkündür. Ancak bu, bir filozofun düşüncelerinin başka filozofların taklidi olduğu anlamına gelmez. Örneğin, Aristoteles de Plotinos da Platon"dan etkilenmiş filozoflar olmasına rağmen, görüşlerinde, Aristoteles"i, Aristoteles, Plotinos"u, Plotinos yapan çizgiler hakimdir.
Yukarıdaki paragrafta felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Filozofun; "Varlık nedir?, Doğru bilginin kaynağı nedir?, Evrensel ahlak yasası var mıdır?, İdeal devlet düzeni nasıl olmalıdır?, Tanrı’nın konumu nedir?" gibi sorulara verdiği cevaplar, herkesin onaylayacağı, kabul edeceği cevaplar değildir. Çünkü filozoflar sorulara kendi dini, ahlaki, sosyal düşüncelerine ve kişilik özelliklerine göre cevap verirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Antikçağda felsefe bir yaşam sanatı olarak, Ortaçağda Tanrı bilimi (teoloji) olarak, Yeniçağda ise eleştirici düşünme olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Felsefe de din de bu dünyanın nereden gelip nereye gittiğine, insanın bu dünyadaki yerinin, yazgısının ve ödevinin ne olduğuna cevap arar. Bununla birlikte, dinin, konulara ilişkin cevapları tartışılmazken felsefenin cevapları her zaman tartışmaya açıktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kelime anlamı "bilgelik sevgisi" olan felsefe, hiç kimseye, sorunsuz bir hayatın sihirli anahtarlarını sunmaz. Felsefe bize, olanı aklı kullanarak değerlendirmeyi sağlar, olması gerekenle ilgili yargılar geliştirmeye yöneltir.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz