Tebrikler! Testin en başarılı üyesi yldz yldz 111 puan
Çoruh Nehri vadisinin gösterildiği bazı haritaların ölçeği aşağıda verilmiştir.
Bunlardan hangisinin Çoruh vadisinin ayrıntılı incelenmesi için daha uygun olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Dünya’nın küresel şekilde olması haritalarda hata oluşumuna neden olur.
Buna göre, eşit boyutlardaki kağıtlara kağıdın tamamı kullanılacak şekilde hazırlanan aşağıdaki haritalardan hangisinde hata oranının daha fazla olacağı söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İstanbul ilinin 1 / 100 000 ölçeğiyle hazırlanmış haritası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
30 x 30 cm ebatlarındaki kağıtlar üzerine çizilecek farklı yörelere ait beş haritanın hangi özelliği haritanın ölçeğine göre değişir?
Boş Bırak
I. Daha dar alanları göstermeleri
II. Gösterdikleri ayrıntının fazla olması
III. Ölçek paydasının büyük olması
IV. Yerşekilerini gerçeğe daha yakın göstermeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri küçük ölçekli haritaları büyük ölçekli haritalardan ayıran özelliklerdir?
Boş Bırak
Bir hava aracının 500 metre yükseklikten aldığı görüntü dikkate alınarak X yöresinin haritası, 1500 metre yükseklikten aldığı görüntü dikkate alınarak Y yöresinin haritası hazırlanmıştır.
Buna göre;
I. X yöresi haritası daha ayrıntılıdır.
II. Y yöresi haritasında daha çok küçültme yapılmıştır.
III. X yöresi haritasında arazinin yüksekliği daha azdır.
bilgilerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aynı büyüklükteki kağıtlara kağıdın tamamı kullanılacak şekilde,
I. Türkiye fiziki haritası
II. Avrupa fiziki haritası
çizilmiştir.
Bu haritalar birbiriyle karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Herhangi bir bölgeyi gösteren bir fiziki haritada izohipsler arası yükselti farkı ve izohips eğrilerinin sayısı haritanın ölçeğine göre değişir.
Buna göre yaklaşık 1600 metre yüksekliğindeki Aydın Dağları’nın aşağıda ölçekleri verilen Ege Bölgesi haritalarından hangisinde daha çok sayıda izohips eğrisiyle gösterileceği söylenebilir?
Boş Bırak
Gerçekte 450 km olan iki kent arası uzaklık I. haritada 9 cm, II. haritada 15 cm olarak gösterilmiştir.
Buna göre, haritaların ölçeği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(I. harita // II. harita)
Boş Bırak
Ankara – Eskişehir arasındaki demiryolu, aşağıda ölçekleri verilen İç Anadolu Bölgesi haritalarından hangisinde daha uzun gösterilir?
Boş Bırak
Marmara Bölgesi’ni gösteren bir fiziki haritadan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz