Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Veysel kar 104 puan
Müslüman Araplarla Türkler arasında yakın ilişkiler kurulmasını sağlayan, Türklerin İslam dinini tanımalarına ve hızla Müslüman olmalarına ortam hazırlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;
-İslamiyet’ten önce de Türklerin tek tanrı inancına sahip olmaları
-Türklerin temizlik anlayışının, İslamiyet’teki “Temizlik imandandır” ilkesiyle bağdaşması
-Türklerin İslamiyet’ten önce de ahiret inancına sahip olması gibi durumlar etkili olmuştur.
Buna göre Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;
I. Siyasal
II. Kültürel
III. Dinî
IV. Ekonomik
alanlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Talas Savaşı’ndan sonra Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler normalleşmiş, Türkler, Abbasiler tarafından orduda ve devlet kademelerinde görevlendirilmeye başlamışlardır.
Bu gelişmelerin,
I. Türklerle Müslümanlar arasında yaşanan etkileşimin artmasına,
II. Türklerin süreç içerisinde İslam Devleti’nde siyasi gücü ele geçirmesine,
III. Türk boyları arasında İslamiyet’in hızla yayılmasına
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Talas Savaşı’nda Araplar, Karlukların yardımıyla Çin’e karşı üstünlük kurmuştur. Bundan sonra Türk-Arap savaşları yerine dostluk süreci başlamıştır. Araplar, Çinli esirlerden kâğıt yapımını öğrenmiştir. Türkler boylar halinde İslamiyet’i benimserken Arap devletlerinde yönetici ve asker olarak görev almaya başlamışlardır.
Bu bilgilere bakılarak;
I. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce de Araplarla ittifak kurmuştur.
II. Talaş Savaşı kültürel etkileşime neden olmuştur.
III. Türkler, savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.
IV. Türk-Arap ittifakıyla yeni bir devlet kurulmuştur.
V. Türk-İslam tarihi başlamıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kurumlardan hangileri, Türklerin Müslüman olmasından sonra, İslam dünyasından etkilenilerek oluşturulmuştur?
Boş Bırak
Talas Savaşı’nın,
I. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlaması
II. Kâğıt yapma tekniğinin Çin dışında da yaygınlaşması
III. İslamiyet’in Orta Asya’da yayılması
IV. Çinlilerin Orta Asya’ya egemen olmalarının engellenmesi
sonuçlarından hangileri “Savaşlar kültürel etkileşimde rol oynamaktadır.” yargısına kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti’nin kendisinden sonra kurulan Türk-İslam devletlerinden farklı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Karahanlı Devleti;
I. İkili teşkilatla yönetilmiştir.
II. Kut anlayışına dayalı veraset sistemi uygulanmıştır.
III. Türkçeyi resmî dil ilan etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Karahanlılarda, İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettiğini kanıtlamaktadır?
Boş Bırak
Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han İslamiyet’i kabul ettikten sonra Abdülkerim adını almıştır.
Buna göre;
I. Arap kültüründen etkilenilmiştir.
II. Resmi dil Arapça olmuştur.
III. İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dönemine ait eserlerden biri değildir?
Boş Bırak
İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda, İslam öncesi Türk kültür ve gelenekleri olduğu gibi korunabilmiştir.
Karahanlıların, İslam öncesi yaşam biçimine bağlı kalmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Karahanlılar Dönemi’nde yazılan Türkçe eserlerden biri olan Dîvânu Lugâti-t Türk’ün yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz