Tebrikler! Testin en başarılı üyesi buse nur 104 puan
Yunanlılar karşısında kazanılan I. İnönü Zaferi’nin ardından gerçekleştirilen Londra Konferansı, İtilaf Devletlerinin TBMM’yi hukuken tanıdıkları önemli bir diplomatik gelişmedir.
Londra Konferansı’nın gerçekleştirilmesinde,
I. Yunan saldırılarının başarılı şekilde geri püskürtülmesi,
II. İtilaf Devletlerinin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmaları,
III. başarısızlığa uğrayan Yunan güçlerine zaman kazandırılmak istenmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
"Milli Mücadele, ekonomik yokluklar içerisindeki bir ulusun güç koşullarda gerçekleştirdiği bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir." tezini savunan bir araştırmacı, bu tezini desteklemek için aşağıdaki gelişmelerden öncelikle hangisini örnek gösterebilir?
Boş Bırak
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğramasını takip eden dönemde;
I. Türk boğazlarının yönetimini uluslararası bir komisyona havale etmişlerdir.
II. Azınlık unsurları himaye etmişlerdir.
III. Osmanlı Mebusan Meclisi’ni dağıtmışlardır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, doğrudan Türk ulusunun iradesinin yok edilmeye çalışıldığını göstermektedir?
Boş Bırak
Büyük Taarruz, TBMM’nin Yunan güçleri karşısında kazandığı bir askeri başarıdır. Fakat bu savaşın ardından gerçekleşen Mudanya Ateşkes görüşmeleri, Yunanistan’ın içinde yer almadığı İtilaf Devletleri heyeti ile gerçekleştirilmiştir.
Bu durum,
I. Yunanlılar İtilaf Devletleri tarafından yönlendirilmiştir.
II. İtilaf Devletleri Türk tarafının tüm isteklerini kabul etmek durumunda kalmışlardır.
III. Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı dünya devletlerine kabul ettirilmiştir.
yargılarından hangilerine kanıt oluşturmaktadır?
Boş Bırak
İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkesi ile Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’un yönetimini TBMM’ye bırakmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Boş Bırak
Anadolu’nun değişik yörelerini paylaşarak işgal eden İtilaf Devletleri, kendi aralarındaki bazı konularda ciddi anlaşmazlıklara düşmüşlerdir.
Bu anlaşmazlıklarda,
I. İtalya’nın etkinliğini artırmasının istenmemesi,
II. ulusal çıkarların çatışması,
III. İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele’ye karşı çıkması
gelişmelerinden hangilerinin bu durumda herhangi bir etkisinden bahsedilemez?
Boş Bırak
Mustafa Kemal, I. İnönü Zaferi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı’ndan somut bir sonuç alınamayacağını görüşmeler başlamadan önce etrafındakilere ifade etmiştir. Ancak buna rağmen konferansa bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir.
Sonuç alınamayacağı düşünülmesine rağmen Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümeti ile ilişkilerini geliştirmek istemiş, iki taraf arasında karşılıklı görüşmeler başlatılmıştır. Rusların Doğu Anadolu’da toprak talebinde bulunmaları bu süreci duraklatmış, ancak TBMM birliklerinin I. İnönü Savaşı’nı kazanması Rusya’nın TBMM ile bir antlaşma yapmasını sağlamıştır.
Bu gelişmeler dikkate alındığında,
I. TBMM uluslararası alanda siyasi etkinlik kazanmıştır.
II. Misak-ı Milli’den ödün verilmiştir.
III. Askeri başarılar TBMM’nin pazarlık gücünü artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Hükümeti tarafından takip edilen,
I. işgaller karşısında tepkisiz kalma,
II. Milli Mücadele’yi bir isyan hareketi olarak nitelendirme,
III. Mustafa Kemal’i idam cezasına çarptırma
politikalarından hangileri, Mustafa Kemal’in Anadolu halkı üzerindeki otoritesini sarsmaya yöneliktir?
Boş Bırak
Sovyet Rusya ile TBMM Devleti arasında I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanan Moskova Antlaşması’nda, “Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer devlet de tanımayacaktır.” maddesi yer almıştır.
Bu madde dikkate alındığında,
I. TBMM Rusya ile siyasi işbirliği imkanı elde etmiştir.
II. Rusya Karadeniz’deki etkniliğini artırmaya yönelmiştir.
III. Diplomatik başarılar TBMM’nin askeri etkinliğini artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İtilaf Devletleri, TBMM’nin belirleyeceği bir temsilcinin İstanbul Hükümeti delegasyonu içinde yer almak kaydıyla Londra Konferansı’na katılabileceğini bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu şekilde bir daveti kesin bir dille reddetmiştir.
İtilaf Devletlerinin TBMM Hükümeti’ni ayrı bir heyet halinde çağırmak istememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İtilaf Devletleri, TBMM ve Yunan tarafına Sakarya Savaşı’ndan sonra ateşkes teklif etmişlerdir. Bu ateşkese göre, iki taraf da askeri güçlerini İtilaf Devletlerinin denetimine bırakacaktı. TBMM Hükümeti böyle bir ateşkes teklifini geri çevirmiştir.
TBMM Hükümeti’nin ateşkesi kabul etmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Bayram Türkcan 25/08/2021 03:09

    Çok kolay bir testti.

Yorum Yaz