Tebrikler! Testin en başarılı üyesi busrayavuz 35 puan
– Orman bölgelerinden bozkır bölgelerine geçilirken bozkır ve orman karışımından oluşan bitki bölgelerinin bulunması
– Kıyı Ege"deki Akdeniz iklimi bölgesinden İç Anadolu"daki karasal iklim bölgesine geçilirken arada her iki iklimin özelliğini de yansıtan bir geçiş bölgesinin bulunması
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılabilir?
Boş Bırak
Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları bazı durumlarda siyasi sınırlarla örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir.
Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinin sınırlarının siyasi sınırlarla daha fazla örtüştüğü söylenebilir?
Boş Bırak
Yeryüzündeki tayga ormanları bölgesi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Rus kültürü bölgesi
II. Birinci derecede deprem bölgesi
III. Tundra bölgesi
IV. Çok nüfuslu bölge
Dünya genelinde oluşturulan yukarıdaki bölgelerden hangilerinin Asya kıtasının kuzey kesimlerini içine alması beklenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yeryüzündeki buzul bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir.
Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinin birbiriyle daha az örtüştüğü söylenebilir?
Boş Bırak
Bölge sınırları zaman içinde genişleyebilir.
Buna göre,
I. AB üye ülkeler bölgesi,
II. internet kullanım bölgesi,
III. karstik arazi bölgesi,
IV. çernozyom toprakları bölgesi
bölgelerinden hangilerinin sınırlarının zaman içinde genişlediği söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin oluşturduğu bölgenin sınırlarının zaman içinde değişmesi beklenmez?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisine göre oluşturulan bir bölgenin Türkiye"de geniş yer kapladığı söylenemez?
Boş Bırak
Dünya genelinde oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangisinin Batı Avrupa ülkelerini kapsaması beklenmez?
Boş Bırak
I. Güney Afrika"da elmas çıkarım bölgesi
II. OPEC üyesi ülkeler bölgesi
III. Avrupa"da alpin çayır bölgesi
IV. Asya"da çok nüfuslu bölge
Yukarıdakilerden hangileri ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgeler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Basra Körfezi"ne kıyısı bulunan ülkelerin oluşturduğu bir bölge ile ilgili,
I. petrol üretim miktarının fazla olduğu
II. ihracatlarında sanayi ürünleri payının fazla olduğu
III. çöl iklimi özelliklerinin görüldüğü
IV. doğum oranlarının düşük olduğu
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz