Tebrikler! Testin en başarılı üyesi CR7 104 puan
Sanat eserinin özgünlüğü, onu yaratan sanatçının kişiliğiyle yakından ilgilidir. Buna göre, sanat eserinin özgünlüğü, onu yaratan sanatçının kendisine özgü üslubundan kaynaklanır. Üslup, sanatçının tüm ürünlerinden ortaya çıkan bir özellik olup, aynı zamanda söz konusu sanatçının kendi dalına getirdiği yenilik olarak tanımlanabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ulaşabiliriz?
Boş Bırak
"Şu resim güzeldir" sözünün sadece estetik bir anlayış olup, kesin doğru bir bilgi olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
Sanatın temel niteliği; onun insanın yaratıcı gücüne bağlı olmasıdır. Sanat, belirli bir nesne üretmeyi amaçlayan ve bir tasarım sonucunda ortaya çıkan bir etkinliktir. İşte sanat eseri, insanın yaratıcı faaliyetiyle oluşturulan eserdir. Sanat eseri, doğada bulunmayan; fakat insan tarafından yaratılmış olan eserdir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, sanat eseri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. İnsana ve doğaya, tanıma, anlama niyetiyle yönelmemiz bilim ve felsefeyi doğurur.
II. İnsana ve doğaya, güzeli görme, dinleme, heyecanı ve coşkuyu yaşama kaygısıyla yöneldiğimizde ise karşımıza sanat çıkar.
Yukarıdaki açıklamaya göre, sanatın ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sanatın eşsiz özelliği, bir yandan nesnel gerçekliği gerçekliğe bağlı olarak doğru ve önemli noktaları vurgulayarak yansıtması öte yandan da bir dünya yaratmaktan uzak oluşudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Doğruluk ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, yalnızca akla seslenir. Çünkü, biz bir yargı ya da önermenin doğruluğunu aklın süzgecinden geçirerek belirleriz. Buna karşın, güzellik, daha çok, duyulara ve duygulara hitap eder. Güzel olan her şeyi görür, uzun uzadıya seyrederiz. Fakat o akıl yoluyla tasarlanmaz. Güzellik, bundan dolayı, aklımızdan çok, hayal gücümüze seslenir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Güzellikte düzen, oran orantı ve uyum gibi bazı temel özellikler vardır ve güzellik bizde sempati, hayranlık ve aşk gibi duygular yaratır. Yüce olan bir şeyin en önemli özelliği ise, uçsuz bucaksızlık ve sınırsızlıktır. Bu özelliklere, kaosta ve korkunç olanda da rastlayabiliriz.
Yukarıdaki düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
Boş Bırak
Nesnel yaklaşıma göre, sanat ve toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. Bundan dolayı, sanat, yalnızca sanatçının kendi ruhundan değil; bir dönemin, bir ulusun toplumsal yaşam ve zevklerinden ilham alır. Buna göre, sanat doğal çevreyi olduğu kadar, bir toplumsal hali de yansıtır.
Nesnel yaklaşımın bu düşüncesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Öznel yaklaşım, büyük sanatçıların, önceden başkaları tarafından ileri sürülmemiş, kimsenin bilmediği, tanımadığı yeni idealler ve güzellikler yaratan kişilikler olduğunu öne sürer. Bunlardan çoğu, yaşadıkları zaman ve toplumda anlaşılmamış ve kendi dönemlerinin genel zevkiyle yaşamak zorunda kalmıştır.
Burada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisine yönelik bir eleştiridir?
Boş Bırak
Bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte, çirkin binalar doğal manzaranın güzelliğini mahvetmekte, havayı kirletmekte ve nehirleri, gölleri zehirlemektedir. Bu ekonomik büyüme, acımasız psikolojik şartlandırmayla, çevrenin güzelliğini yavaş yavaş yok ederken güzellik duygularını insanlardan söküp almaktadır.
Bu anlatıma göre, insandaki güzellik duygusunu yok eden temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sanatın kullanım değeri yoktur. Mesala, bakır bir kap kullanım değerliliğine sahiptir; çünkü içinde yemek pişirirsiniz veya yersiniz; ama bir resmi ne oturmak, ne yemek ne de başka bir amaçla kullanamazsınız. Peki sanatın değeri ne tür bir değerdir? Sadece ve sadece estetik. Size haz verir, farklı dünyalara götürür; hiç tatmadığınız duygular yaşatır, heyecanlandırır, ağlatır veya güldürür; dünyaya alışık olduğunuzdan farklı biçimde bakmayı öğretir.
Buna göre, sanatın yararıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
İslâmiyet öncesi Arap toplumuna baktığımızda şiir, hikaye, heykel ve resim sanatının gelişmiş olduğunu görüyoruz. İslâmiyetle birlikte putperestliğin yok edilmesi için resim ve heykel sanatı yasaklanmıştır. Ayrıca aşk şiirleri ve hikâyeleri toplumun ahlâk anlayışını bozabileceği nedeniyle yasaklamalar getirilmiştir.
Verilen bu bilgiden hareketle aşağıdakilereden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz