Tebrikler! Testin en başarılı üyesi meltem can 104 puan
Bir tarihçinin araştırmasında;
I. Olayları günümüz şartlarına bakarak değerlendirme
II. Farklı kaynakları dikkate alma
III. Olayın geçtiği yerde araştırma yapma yöntemlerinden
hangilerini kullanması daha doğru olur?
Boş Bırak
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”
Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır?
Boş Bırak
İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.
Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir?
Boş Bırak
Konya Çatalhöyük’te 1961 yılında başlayan kazılarda MÖ 9000 yılına ait ev kalıntıları bulunmuştur. Çatalhöyük, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak bilinirken, 2006 yılında Konya Boncuklu Höyükte başlayan kazılarda MÖ 10000 10500 yıllara ait yerleşim kalıntıları bulunmuştur.
Buna göre
I. Tarihi bilgiler değişebilir.
II. Tarihi bilgide kesinlik yoktur.
III. Bulunan her yeni belge tarihi değiştirir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Geçmişteki olayların tekrarı mümkün değildir. Bu nedenle tarih, fen bilimlerinin kullandığı deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
Boş Bırak
“Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”
Mehmet Akif Ersoy’un bu sözü tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğine kanıt olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Araştırmacı gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Servet Somuncuoğlu, 2011 yılında yapım ve yönetmenliğini yaptığı “Damgaların Göçü” adlı belgesel çalışması ile ilgili: “8 farklı alanda 5 binden fazla kaya resmi, binden fazla eski Türk mezarı kurgan ile 50 civarında yazıt inceledik. Bu bize ilk olarak şunu gösterir: Anadolu’da Türklerin varlığının tarihi MÖ 3000 yılı olduğu belgelenmiştir. İkinci olarak Türkler tarihin en eski çağlarından beri Anadolu’ya gelip gitmişlerdir. Üçüncü olarak da Anadolu Türk tarihi baştan yazılmak zorundadır. ” demiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Tarihçilerin yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni belge ve kanıtlar tarihin yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Bulunan her yeni belge ...
cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış bir bilgi olur?
Boş Bırak
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak yorumlanmasının en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Boş Bırak
“Tarih biliminde, elde edilen bilgiler neden mutlak doğru olarak kullanılamayabilir?”
sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
I. Olayları tek bir nedene dayandırma
II. Tarafsız inceleme
III. Tarihi olayları sınıflandırma
Yukarıda verilen yöntemlerden hangilerinin tarih biliminin çalışma yöntemlerine aykırı olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Ece Demirer 21/10/2018 02:46

    Merhaba , güzel test fakat dördüncü soru E şıkkı gösteriyor.Hatalı olduğuna inanıyorum çünkü bulunan her yeni bilgi tarihi değiştirir gibi kesin ifadeler kullanmak doğru değildir.Bulunan yeni bir bilgi , eski bilgiyi doğrular biçimde de olabilir bunun yanısıra değiştiredebilir. Lâkin kesin değiştirir denilemez.

Yorum Yaz