Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 104 puan
Milli egemenlik ilkesi;
I. Cumhuriyetçilik
II. Milliyetçilik
III. Devletçilik
Atatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?
Boş Bırak
Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:
• Manda ve himaye kabul olunamaz.
• Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi egemen kılmak esastır.
Alınan bu kararlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’ndeki;
I. TBMM’nin açılması,
II. Seçmen yaşının düşürülmesi,
III. Çok partili hayata geçiş denemelerinin yaşanması
gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
• Kongrelerin Milli Mücadele’ye öncülük etmesi
• TBMM’nin açılması
• Cumhuriyet’in ilan edilmesi
• Saltanatın kaldırılması
Bu gelişmeler dikkate alındığında Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda, etkili olan temel unsurun öncelikle aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Türkiye Cumhuriyeti’nde son söz millet tarafından seçilmiş olan TBMM’dedir. Millet adına her türlü kanunu yapar, hükümete güvenoyu verir veya hükümeti düşürür. Milletvekillerinden memnun kalınmazsa, belirli zamanlar sonunda başkaları seçilir.
Buna göre Cumhuriyet yönetimi ile ilgili,
I. Halk doğrudan doğruya yönetime katılır.
II. Devlet idaresi, millet iradesi esasına dayanır
III. Halk, milletvekilleri aracılığı ile yönetime katılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
‘’TBMM, millet iradesini temel alan bir kurumdur.’’
Buna göre TBMM’nin;
I. Cumhuriyetçi olma
II. Çağdaş olma
III. Laik olma
hangi özelliklerinin vurgulandığı söylenebilir?
Boş Bırak
“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu durum ve şartlar içinde dahi vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri dikkate alındığında, Türk gençliğinden beklentisinin ne olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni, gençlere emanet etme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ülkemize yönelik iç ve dış tehdit unsurları arasına “seçilmiş hükümetler veya millet iradesine dayalı iktidarları, istikrarı bozacak şekilde devirmeye yönelik teşebbüsler”in de alınması hangi ilkenin önemini ortaya çıkarmıştır?
Boş Bırak
Anarşi ve terörün hedefi; Türkiye Cumhuriyeti’ni bölerek parçalamak, devlet gücünü ele geçirmektir.
Anarşi ve terör unsurlarının Türkiye’ye yönelik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz