Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gizem korkmaz 53 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye"de nüfusun ikiye katlanma süresi 33 yıldır.
Bu sürenin bugünkünden uzun olması için,
I. ortalama ömrün uzaması,
II. doğum oranının düşmesi,
III. genç nüfus oranının artması,
IV. iç göç hareketinin hızlanması
koşullarından hangilerinin gerçekleşmesi gerekir?
Boş Bırak
Türkiye"de 1950-1960 arası dönemde nüfus artış hızı çok yüksek seyretmiştir.
Bu dönemde nüfus artış hızının yüksek olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye"de
• Ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
• 0-14 yaş arası bağımlı nüfus oranı azalmaktadır.
• Ortanca yaş artış göstermektedir.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Türkiye"nin nüfus özelliğiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Türkiye"de birincil ekonomik faaliyetlerden ikincil veya üçüncül ekonomik faaliyetlere geçiş süreci devam etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin devam etme nedenlerinden birisidir?
Boş Bırak
( Yöre // Neden)
Boş Bırak
Türkiye nüfusunun her sayım döneminde bir önceki sayım dönemine göre artış gösterdiği belirlenmiştir.
Bu bilgiye göre,
I. Türkiye"de genç nüfus oranının arttığı
II. Türkiye"nin nüfus yoğunluğunun sayım dönemleri boyunca artış gösterdiği
III. Türkiye"de nüfusun coğrafi dağılışının düzensiz olduğu
yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir?
Boş Bırak
Türkiye"de doğumlarda cinsiyet dengesi bulunan bir yörenin aktif nüfusu içindeki erkek nüfus oranının belirgin bir şekilde düşük olduğu gözlenmiştir.
Yörenin hangi özelliğinin bu duruma neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. 30 Haziran 1939"da Hatay ana vatana katılma kararı almıştır.
II. 1960-1965 arası dönemde 200 bin kadar işçi çalışmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmiştir.
III. 1980"de Türkiye"nin kır nüfusu oranı kent nüfusu oranına eşitlenmiştir.
IV. 1923-1960 arası dönemde çok çocuklu aileler yol vergisinden muaf tutulmuştur.
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye"de nüfus artış hızının yükselmesine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz