Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Aylinaylin 58 puan
Boş Bırak
Türkiye"de rüzgarların yeryüzeyi üzerindeki şekillendirici etkisi Konya Karapınar yöresinde fazladır.
Bu durum yörenin hangi özelliğiyle ilişkili olamaz?
Boş Bırak
Ege kıyılarında;
I. koy ve körfez oluşumu fazladır.
II. yıllık güneşlenme süresi 2700 saatin üzerindedir.
III. kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
IV. denizel iklimin etkili alanı geniştir.
Buna göre, verilenlerden hangilerinin yöredeki kıyı tipiyle ilişkilendirilmesi beklenmez?
Boş Bırak
Türkiye"de dalmaçya tipi kıyının bulunduğu bir yöre hangi özelliğiyle boyuna kıyıların bulunduğu yörelerden ayrılır?
Boş Bırak
Aşağıdaki oluşumlardan hangisinin meydana gelmesinde akarsuların etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Akarsuların menderes oluşturması
II. Akarsu ağının sık olması
III. Kıyılarda sığ deniz tabanlarının bulunması
IV. Gel git genliğinin az olması
V. Akarsuların bol alüvyon taşıması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye kıyılarında delta oluşumunu kolaylaştıracak etki yapmamıştır?
Boş Bırak
Akdeniz Bölgesi"nde bulunan aşağıdaki oluşumlardan hangisi bölgede kalker kayaçlarının yaygın olmasıyla ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kuzey Anadolu"da yer alan falezlerin gerilemesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olur?
Boş Bırak
Türkiye"de tombolo ve lagün oluşumlarına rastlanması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Boş Bırak
Türkiye"de peribacası oluşumu gözlenen bir yüzeyle ilgili olarak;
I. yüzey sularının aşındırma yaptığı,
II. volkanik malzemenin kalın depolar oluşturduğu,
III. karstik kayaçların yaygın olduğu,
IV. krater çukurlarının bulunduğu
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Türkiye"nin yüzey şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisinin ortaya çıkmasındaki temel etken doğru olarak verilmiştir?
(Özellik // Temel etken)
Boş Bırak
Erzurum Ovası, Erzincan Ovası ve Ege grabenlerinin çevresinde birikinti yelpazelerinin üzerinde kurulmuş çok sayıda köy yerleşmesi bulunur. Bu yerleşmeler yeşillik ve ağaçlık alanlar olarak göze çarpar.
Yukarıda sözü edilen köy yerleşmelerinin kurulduğu yüzeylerin oluşumunu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz