Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 69 puan
Türkiye’de zonal toprak çeşidinin fazla olduğunu söylemek mümkündür.
Bu çeşitlilik üzerinde;
I. Kayaç yapısı,
II. İklim özellikleri,
III. Volkanizma faaliyetleri
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
• Kırmızı renkli toprak olarak bilinir.
• Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur.
• Demiroksitler bakımından zengin topraklardır.
Yukarıda özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda Türkiye’de görülen toprak tiplerinden bazıları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki örtüsü eşleştirilmiştir.
I. Terra rossa – maki
II. Kahverengi step – bozkır
III. Çernezyom çayır
Bu eşleştirmelerden hangileri doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Türkiye’de toprak örtüsü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genelde azdır.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınlığının diğerlerine göre daha az olması beklenir?
Boş Bırak
İlk çağın önemli liman kentlerinden biri olan Efes kenti günümüzde kıyıdan yaklaşık 10 km içeride bulunmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye’de görülen toprak türlerinden biri de intrazonal topraklardır. Bu toprakların oluşumunda iklimden çok çevredeki ana kaya özellikleri etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu toprak türlerine örnek olarak gösterilmez?
Boş Bırak
• Çarşamba
• Çukurova
• Silifke
• Bafra
Yukarıda verilen alanlarda yaygın olarak görülen toprak türü hangisidir?
Boş Bırak
I. Turunçgil
II. Fındık
Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedir?
(I // II)
Boş Bırak
Türkiye’de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır.
Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde hammadde olarak toprak kullanılmaz?
Boş Bırak
Aşağıda verilen topraklardan hangisi üzerinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır?
Boş Bırak
• Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır.
• Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir.
• Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz