Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ayşenur Yoldaş 68 puan
Herakleitos’a göre, evren boyuna akan, durmadan değişen, dönüşümlü olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir süreçtir. Bu sürece karşıt güçlerin çatışması ve bu çatışma sonunda ortaya çıkan uzlaşma neden olur. Eğer bu, karşıtlarla bunların arasındaki çatışma ya da savaş olmasaydı evrende nesneler de olmazdı.
Buna göre, Herakleitos varlık hakkında aşağıdakilerden hangisini kabul eder?
Boş Bırak
Fiziki varlıklar hakkındaki bilgilerimiz onların görünüşleri üzerine kurulmuştur. Görünüşlerin ötesinde yatan özellikler açısından bu varlıklarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olamayız.
Parçaya göre söylenecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir şeyin gerçek olması, yalnızca düşünce temelinde olamaz. Yağmuru sadece düşüncede varsayanlar, ıslanmamak için saçak altına sığınırlar.
Yukarıdaki ifadelerde eleştirilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aristoteles’e göre, gerçekten varolan ideadır, yani formdur; form ise, bir şeyi her ne ise, o şey yapan özdür. İdea ya da form, ayrı bir dünyada yer almaz. İdea ya da form, "şu" diye gösterdiğimiz bireysel ve somut varlıklarda, bu varlıkların formu ya da özü olarak varolur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Platon, varlık anlayışında iki tür dünyayı birbirinden ayırır. Bu dünyalardan birincisi, içinde yaşadığımız duyusal dünyadır. Bu dünya ve bu dünya içindeki varlıklar gerçekten var değildirler; onlar yalnızca birer görünüşten ibarettirler. Birde akıl yoluyla anlaşılabilen idealar dünyası vardır. İdealar, dış dünyadan gözlemlediğimiz her şeyin ilk örnekleri olan, asıl varlıklardır.
Platon’un varlık anlayışından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Düalizm; varlığın ruh ve madde gibi iki ana temelden oluştuğunu söyler.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisinde düalizm vardır?
Boş Bırak
Hegel, varlık anlayışında, gerçekten varolanın ide ya da geist adını verdiği mutlak bir akıl ya da zihin olduğunu söyler. Fakat, ide ya da mutlak zihin statik bir varlık olmayıp, değişmeye ve farklılaşmaya uğrayan manevi bir varlıktır. Hegel, bu varlığı, değişen, gelişen dinamik bir varlık ya da süreç olarak değerlendirir.
Hegel’in bu düşüncesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Herakleitos’a göre, dünya varlıkların sürekli çatıştığı bir yerdir. Gündüz ve gece, sıcak ve soğuk, iyi ve kötü, yaz ve kış, savaş ve barış... vb. sürekli çatışır. Bu çatışmada varlıklar eski niteliklerini yitirdiklerinden hiçbir şey aynı kalmaz. Bu yüzden varlık olmuş bitmiş değil, sürekli değişme halinde bir nitelik gösterir.
Buna göre, Herakleitos, varlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
Boş Bırak
Holbach’a göre, gerçekten varolan canlı, hereket halindeki maddedir. Bu düşünüre göre, madde ve ruh bir ve aynı şeydir. Hereket ve madde evrenin temelini oluşturur. Maddi doğa, ona göre, cansız ve hareketsiz bir şey olsaydı, bu durumda Tanrı gibi, ruh gibi manevi tezlere başvurmak kaçınılmaz olurdu.
Holbach’ın bu düşüncelerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
D. Hume, bizim dışımızda olan şeylerin varolduğu inancının bizim hayal gücümüzün bir ürünü olduğunu söyler. O, insanın dışındaki bir dünyanın varoluşunun temellendirilmeyeceğini savunur. Deney, tecrübe bizim dışımızdaki nesnelerin varolduğunu bildirir. Deneyle elde ettiklerimiz izlenimlerimizdir. Bunlar insanın dışındaki bir gerçekliğin, bir dış dünyanın kanıtı olamaz.
D. Hume’un varlık anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Anaxagoras, varlığı açıklarken, Nous kavramıyla maddenin karşısına maddi cinsten olmayan ikinci bir cevher çıkartmış ve bu düşünce günümüze kadar gelen bazı anlayışlara temel olmuştur.
Anaxagoras’ın bu yaklaşımıyla aşağıdaki görüşlerden hangisine öncülük ettiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aquinalı Thomas’a göre, Tanrı bu dünyayı hiçten yaratmıştır. Tanrı tüm varlıkların kaynağı ise, varlığın varolan şeylerin başka bir kaynağı olamaz. Tanrı bu bakımdan bir sanatçıyla, örneğin, bir heykeltraşla karşılaştırılamaz. Bir heykeltraş malzemeye şekil verir. Oysa yaratılışta önce Tanrı vardı.
A. Thomas’ın bu düşüncesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz