Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Kral XVI. Louis ülkenin sayıca az olan soylu ve ruhban sınıflarına dayanarak mutlak bir idare kurmuş, burjuva ve köylülerin haklarını gözetmeyen vergi politikaları uygulamıştır.
Bu durum Fransız İhtilali’nin sebeplerinden hangisini ortaya koymamaktadır?
Boş Bırak
Aydınlanmacı düşünürlerden Jean Jacques Rousseau’ya göre devlet toplumsal sözleşme ile oluşmuş, halkın hizmetindeki teşkilattır. John Locke ise kişilerin doğal haklarının bulunduğunu ve devletin bu hakları korumakla görevli bir kurum olduğunu belirtmiştir.
Bu duruma bağlı olarak Aydınlanmacı düşünürlerin sahip olduğu fikirlerin, Fransız İhtilali’ne katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Boş Bırak
Fransız İhtilali ile birlikte siyasi, hukuki, sosyal vb. alanlarda hayatı düzenleyen bir yapılanma ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Avusturya, Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya ile ittifak yaptığı savaşlardan Fransız İhtilali sebebiyle çekilerek Ziştovi Antlaşması’nı imzalamıştır.
Avusturya’nın savaştan çekilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmiştir?
Boş Bırak
III. Selim’in, yapacağı yenilikler hakkında Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan kişilere “layiha” adı verilen raporlar hazırlatıp Meclisimeşveret’i (danışma meclisi) kurması aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi “Nizamıcedit” yenilikleri kapsamında değildir?
Boş Bırak
Fransa, İngiliz sömürgelerine giden yolu kontrol altına almak ve Yedi Yıl Savaşlarının mali zararlarını tazmin etmek için Osmanlı toprağı olan “Mısır”ı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti ise Fransa’nın saldırısına karşı Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmıştır.
III. Selim Dönemi’nde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, dış politikada uzun yüzyıllar “Yalnızlık” siyaseti izlemiştir.
Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle “Yalnızlık” siyasetini terk ederek “Denge Siyaseti”ni benimsemiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali sonrasında Fransa’ya elçi gönderirken, Fransa ise dostluk ilişkisi içinde olduğu Osmanlı aleyhine Rusya ile “Tilsit Antlaşması”nı yapmıştır.
Bu duruma bağlı olarak Osmanlı-Fransız İlişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Boş Bırak
I. İlk defa bir Rus donanmasının boğazlardan geçmesi
II. Nizamıcedit ordusunun ilk askeri başarını kazanması
III. Boğazların uluslararası sorun haline gelmesi
Gelişmelerinden hangileri Fransa’nın, Mısır’ı işgal etmesinin sonuçlarındandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz