Tebrikler! Testin en başarılı üyesi bks 118 puan
Boş Bırak
I. Adım adım sonuca doğru ilerliyoruz.
II. Eski püskü pek çok eşyayı yenilediler.
III. Hal hatır sormak için buraya kadar gelmişler.
IV. Satır satır not aldı konuşulanları.
V. Hayal meyal hatırlıyorum ilk uçurtmamı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme, isim görevinde kullanılmıştır?
Boş Bırak
I. Yazar, alıntı yaptığı kaynakları belirtmiş.
II. Üzerlerinde birtakım çalıntı eşyalarla yakalandılar.
III. Bunca döküntü arasında aradıklarını bulman çok zor.
IV. Bu söylenti köy halkını rahatsız etmişti.
V. Akıntı sandalı hızla sürüklemeye başladı.
Numaralanmış bu cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
Boş Bırak
İsimler, kimi zaman, çokluk eki almadan, türünün tüm varlıklarını ifade edecek şekilde kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir isim vardır?
Boş Bırak
(I) Orman, dağların doruklarına kadar göz alabildiğine uzanıyor. (II) Köy, üzerine yemyeşil bir örtü örtülmüş de oradan başını çıkararak nefes almaya çalışıyormuş gibi görünüyor. (III) Birkaç tarlayı geçince ağaçların koyu gölgeleri kaplıyor başınızın üstünü. (IV) Bayıltıcı reçine kokusu; yer yer mantar, küf ve toprak kokusuna dönüşüyor. (V) Rüzgarın uğultusu kesiliyor, tırmanmanın verdiği yorgunluk yavaş yavaş bedeninizi kaplıyor.
Bu parçada, altı çizili sözcükler her ikisi somut isim olmayan cümle aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük isim görevinde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sayı bildiren sözcük isimdir?
Boş Bırak
I. Belgelerin asıllarını bir dosyada saklayalım.
II. Eldeki kayıtları kaybetme riskini düşünerek, ikinci bir kopya oluşturuyorlar.
III. Ayrıntıları araştırmak için vakit bulamadık.
IV. Çağının gerisinde kalmamak için sürekli okur.
V. Bu yöntemin doğruluğu daha önce kanıtlanmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde, altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, türü bakımından ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim kullanılmamıştır?
Boş Bırak
I. Ahmet bugün çok üzgün görünüyor, yolunda gitmeyen bir şeyler olmalı.
II. Uykusu gelen çocuk, baygın gözlerle etrafına bakınıyordu.
III. Rıza Bey, bizim en önemli ve en saygın müşterilerimizden biridir.
IV. Yangın yerine zamanında gelen itfaiye, halk tarafından takdir edildi.
V. Sokaklarda dalgın dalgın yürüyen bu adam, bir zamanlar mimarmış.
Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler, türleri bakımından ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır?
Boş Bırak
(I // II // III // IV)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Furkan 30/06/2019 05:52

    II., III. ve IV. cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hepsi sıfat. IV. cümle nasıl dışarıda kalıyor, anlamadım?

Yorum Yaz