Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sercan yildirim 132 puan
I. Bu ıssız yerde yıllarca yalnız başına yaşamak canına tak etmişti.
II. ihtiyar, oğlunu da yitirince dünyası başına yıkıldı.
III. Komşuların çirkin davranışlarından bunalmış, artık bıçak kemiğe dayanmıştı.
IV. Evin her yerini temizleyeceğim diye kan ter içinde kalmıştı.
Numaralanmış cümlelerde geçen deyimlerden hangileri yakın anlamdadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde bir deyim yanlış kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklamasına yer verilmemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kullanılan deyimin açıklaması yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
İnsan tek başına önemli bir iş başaramaz. Başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır. Akrabası, yakınları ve dostları ile el ele veren kişi, varlığını gösterir, önemli işler yapar. Bunlar olmazsa cılız ve güçsüz kalır. Önemli işler başaramayacağı gibi yaptıklarının da bir değeri olmaz.
Bu parçayı en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Ağaçtan maşa olmaz.
II. Mum, dibine ışık vermez.
III. El kazanı ile aş kaynamaz.
IV. Terzi kendi söküğünü dikemez.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "bir işi zamanında yapma" anlamı vardır?
Boş Bırak
Edebiyat ürününde aranacak; bulununca da şapka çıkarılacak nitelik, gerçeklik değil, içtenliktir.
Bu cümledeki "şapka çıkarmak" deyiminin cümleye kattığı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
"Kapı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmayan bir deyim vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir sözü söylemekten sakınmak" anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
Boş Bırak
Günlük yaşantımızda "el" sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin; çaresizlikten bir iş yapamaz durumda bulunmayı anlatmak için "eli böğründe kalmak (I), fırsat buldukça bir şeyler aşıranı belirtmek için "eli uzun" (II) deyimini kullanırız. Kolay kolay para Harcamamayı ise "eli sıkı" (III) deyimiyle karşılarız. "El üstünde tutulmak" (IV) deyimiyle bir kişinin değerce üstün olduğunu, "eline bakmak" (V) deyimiyle de başkasının yardımıyla geçinebilir durumda olmayı anlatmak isteriz.
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
Boş Bırak
Olaylar karşısında ne yapması gerektiğini tam olarak belirlemeden rastgele davranışlarda bulunur; âdeta...
Bu cümle, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "can" sözcüğü kendisinden sonra gelen bir sözcükle deyimleşmemiştir?
Boş Bırak
"İkide bir sözümü kesiyor, bir şey anlatmama fırsat vermiyordu; âdeta...."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin anlamı pekiştirilmiş olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. ebru 30/11/2021 10:45

    merhaba 13.sorunun cevabı D gözüküyor. Nasıl D oluyor anlamadım. Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler

  2. h 12/09/2019 12:16

    h

Yorum Yaz