Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 125 puan
Boş Bırak
Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı düşebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde özne "Nisan yağmurları, çok geçmeden bir bereket gibi inmişti." cümlesinin öznesiyle özdeş bir tamlamadır?
Boş Bırak
İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olarak kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı tamlayana bağlı birden fazla tamlanan vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirle kurulmuş bir isim tamlaması vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmiş isim tamlaması vardır?
Boş Bırak
Bazı sıfat tamlamalarının tamlayanı, bir isim tamlamasından oluşabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek yoktur?
Boş Bırak
(İsim tamlaması // Sıfat Tamlaması)
Boş Bırak
Kimi birleşik sözcükler bir sıfat tamlamasını oluşturan sözcüklerin anlamca kaynaşması ile oluşur.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlamasından oluşmamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmemiş bir ad tamlaması vardır?
Boş Bırak
Sıfat tamlamalarında tamlayanla tamlananın yeri değiştirilip tamlanana üçüncü şahıs iyelik eki (-i) getirilerek kurallı birleşik sıfat oluşturulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Boş Bırak
(I) Kolayın ömrü kısadır. (II) Edebiyatta zordan kaçmayanlar kulis arkasında, sahnenin boşalmasını bekliyorlar. (III) Kolaylık amatörleri birer ikişer sahneden çekiliyorlar. (IV) Süleyman Efendi’nin nasırı eskidi, artık hayret ve heyecan vermiyor. (V) Basit, sırrını saklayamıyor; çabuk yakalanıyor ve gülünç oluyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması veya sıfat tamlaması yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz