Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 139 puan
"Çocuğun simsiyah saçlarına hayran hayran baktı." cümlesindeki "simsiyah" sözcüğü tür yönüyle aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisiyle özdeştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme, tür yönüyle ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durgun" sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler tür yönüyle ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Yeni tanıştığım insanlarla hemen samimi olamam.
Aşağıdakilerin hangisinde "yeni" sözcüğü bu cümledeki görevi ile kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anlamını durum yönünden tamamlayan bir sözcük vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yönünden belirten bir söz yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde geçen "çirkin" sözcüğü, görevi yönünden "Kalbimde bir pınar, yine tertemiz akar" dizesindeki "tertemiz" sözcüğüyle özdeştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür bakımından ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Kitaplar, insana huzur veren, onun yalnızlığını paylaşan sımsıcak dostlardır. En sıkıntılı anlarımızda yanı başımızdadır onlar. Karşılık beklemeden, fedakarca verirler sevgilerini, yeni ufuklar açarlar önümüze.
Aşağıdakilerin hangileri, bu parçada geçen zarflardandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz