Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Arf 865 puan
Bir araştırmacı, yapacağı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduruyor.
Değişkenin TürüDeğişkenin Adı
Bağımlı değişkenCisimlerin yere düşme süresi
Bağımsız değişkenCisimlerin Kütlesi
Sabit tutulan değişkenlerCisimlerin şekilleri, hacimleri, yüzey alanları ve hava sürtünmesi
Bu tabloya göre, araştırmacının hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 360 TL’lik elektrik enerjisi tüketmektedir.
Elektrik enerjisinin 1 kilowatt-saat’i 0,5 TL olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç kilowatt'tır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dalgalarının hangi özelliği artar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I, II, III, IV, V bileşiklerinin ayrı ayrı hazırlanan sudaki çözeltileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Periyodik çizelgede Ca elementi IIA grubunda, Cl elementi ise VIIA grubunda bulunmaktadır.
Bu elementler ve birbirleriyle oluşturduğu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Kimyasal bağlarla ilgili,
I. Aynı veya farklı tür atomların kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla kimyasal bağ oluşur.
II. Elektronların bir atomdan diğerine verilmesi sonucu oluşan artı ve eksi yüklü iyonların birbirlerini elektrostatik kuvvetlerle çekmesi sonucu iyonik bağ oluşur.
III. Atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla kovalent bağ oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir indirgenme–yükseltgenme tepkimesidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Arı bir katının, iki ayrı kapta aynı sıcaklıkta sudaki çözeltileri hazırlanmıştır. Birinci kapta V hacmindeki suda 2m gram katı, ikinci kapta 2V hacmindeki suda m gram katı çözünmüştür.
Bu kaplardaki çözeltilerle ilgili,
I. İkinci kaptaki çözelti daha seyreltiktir.
II. Kaplardaki çözeltilerin yoğunlukları farklıdır.
III. Her iki kaptaki çözeltilerdeki V hacmindeki suda çözünen katı miktarları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de yetişen endemik türlerle ilgili olarak,
I. Endemik türler, belirli habitatlara özgüdür.
II. Endemik türlerin hepsi, Türkiye genelinde yayılış gösterir.
III. Endemik türlerin tehlike altında olması gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilir.
IV. Endemik bitki türleri genel olarak step ekosistemlerinde yayılış gösterirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi, mayoz bölünme geçiren 2n4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Tatlısularda yaşayan bir paramesyum, bulunduğu ortamdan alınarak derişimi daha yüksek olan bir ortama konulmuştur.
Bu durumda paramesyumda aşağıdaki organellerden hangisinin çalışma hızının yavaşlaması beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, bir gölde ötrofikasyon olayının meydana getirdiği sonuçlardan biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yeni keşfedilmiş bir bakteri türünün ışık varlığına bağlı olmaksızın ortamdaki hidrojen sülfürü kullanıp yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiştir.
Bu bakteri türü ile ilgili olarak,
I. Kemoototroftur.
II. Fotoototroftur.
III. İsteğe bağlı anaerobtur.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
İki öğrenci tat alma işlevinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor.
1. Etkinlik: Ucuna steril pamuk sarılı bir kürdan, tuz çözeltisine batırılıp dilin uç kısmına dokunduruluyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem, dilin ön-yan, arka-yan ve arka-orta bölgelerine de uygulanıyor.
1. Sonuç: Öğrenci en iyi tadı dilinin ön-yan kısmıyla aldığını belirtmiştir.
2. Etkinlik: Beş farklı derişimde şeker çözeltisi hazırlanıyor. Dilin tatlıya duyarlı bölgesine en düşük derişimli çözeltiden bir damla damlatılıyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem diğer şeker çözeltileri ile de tekrarlanıyor.
2. Sonuç: Öğrenci ilk çözeltinin tadını alamadığını, diğerlerinin tadını alabildiğini belirtmiştir.
Bu etkinliklerden,
I. Bir maddenin tadının alınabilmesi için suda çözünmesi gereklidir.
II. Dilde farklı tatlara duyarlı özelleşmiş bölgeler bulunmaktadır.
III. Tat alma almaçları çabuk “yorulmaktadır”.
IV. Tat alma almaçlarının uyarılabilmesi için eşik değeri bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangilerinin yapı taşı benzerdir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz