Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
11Na, 6C, 17Cl atomları ile ilgili olarak;
• ………….. I atomları ametaldir.
• Elektronegatifliği en büyük olan atom ………….. II ’dur.
• En kolay elektron veren atom ………….. III ’dur.
Yukarıdaki I, II ve III numaralı boşluklara gelebilecek uygun atomlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aynı grupta bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili,
• X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z’nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
• Atom yarıçapı en büyük olan Y’dir.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aynı periyotta bulunan X, Y ve Z atomları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• X’in elektron ilgisi en fazladır.
• Y’nin iyonlaşma enerjisi en düşüktür.
• Z’nin son yörüngesi elektronca tam doludur.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
(I // //)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz