Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ahmet bens 13 puan
I. Atomlar içi dolu kümelerdir.
II. Atomdaki pozitif yükler küçük bir hacime sıkışmıştır.
III. Atomdaki her elektron çekirdekten belirli uzaklıkta dairesel bir yörüngede döner.
Atomun yapısı ile ilgili olarak yukarıdaki fikirleri ileri süren bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I // II // III
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Atom numaraları aynı, nötron sayısı farklı atomlar farklı element atomlarıdır.
II. Farklı cins elementlerin, atom numaraları farklıdır.
III. Nötr halde elektron sayısı eşit olan atomların kimyasal özellikleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Bir elementin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomları vardır.
II. Radyoaktif elementler ışıma yaparak başka elementlere dönüşürler.
III. Bileşikler, farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmeleriyle oluşurlar.
yukarıda verilen yargılardan hangileri Dalton atom modelinde yer alır?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. X+2 iyonu X–1 iyonuna
II. Y–3 iyonu Y+1 iyonuna
III. Z+1 iyonu Z atomuna
dönüştüğünde elektron sayılarında nasıl bir değişme olur?
I // II // III
Boş Bırak
PH3 ve PH4+ tanecikleri için;
I. Proton sayıları toplamı
II. Elektron sayıları toplamı
III. Nötron sayıları toplamı
niceliklerinden hangileri eşit olabilir?
Boş Bırak
Xm iyonu Y2– iyonundan 3 elektron alıyor. Yn iyonuna 2 elektron veriyor ve bunun sonucunda tüm iyonların yükleri eşitleniyor.
Buna göre, m ve n değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
m // n
Boş Bırak
X1– iyonu, X1+ iyonuna Y1+ iyonu Y2– iyonuna dönüştüğünde, aşağıdakilerden hangisi X için azalırken, Y için artar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz