Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sinnav.com 304 puan
Bitkilerde tohumdaki embriyonik bitki tamamen meristem dokusundan oluşmuştur. Olgun bitkide ise meristem dokular ile birlikte diğer dokular da bulunur.
Buna göre, meristem dokular ile ilgili,
I. Farklılaşarak diğer dokuları oluşturabilir.
II. Bölünerek çoğalabilir.
III. Bitki olgunlaştığında etkinligini kaybeder.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bitkilerde CO2 özümlemesi yapan dokular ile ilgili,
I. Kloroplastlara sahiptir.
II. Mitokondrilere sahiptir.
III. Bölünme özelliği yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bitkilerde salgı dokusu hücrelerinin salgıları, bitki tarafından yapı ve enerji maddesi olarak kullanılmaz.
Bu açıklamaya göre,
I. Böcekleri çekerek bitkinin tozlaşmasına katkıda bulunan bal özü,
II. hücre zarının bileşimine katılan protein,
III. nişasta moleküllerinin yapısına katılan glikoz
, IV. böceklerin hücre dısında sindirimini sağlayan enzim
maddelerinden hangilerinin salgı dokusu hücreleri tarafından salgılanmadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Bitkilere ait,
I. parankima,
II. destek,
III. salgı,
IV. iletim
dokularından hangileri meristem (bölünür) dokuların farklılaşmasıyla oluşur?
Boş Bırak
Bitkilerde iletim borularını oluşturan odun boruları, soymuk borularından farklı olarak aktif taşıma ile madde iletemez.
Bu durumun nedeni soymuk borularından farklı olarak odun borularının hangi özellikte olmasıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki tabloda özümleme parankiması, meristem dokusu ve salgı dokusu ile ilgili bilgiler verilmiştir.
#Doku
I
Doku
II
Doku
III
Hücrelerin tipik organeliGolgi aygıtıYokKloroplast
Beslenme ŞekliHeterotrofHeterotrofOtotrof
Hücrelerin Bölünme ÖzelliğiBölünmezBölünürBölünmez
Tablodaki bilgilere göre, özümleme parankiması, meristem dokusu ve salgı dokusunu gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Özümleme parankiması / Meristem dokusu / Salgı dokusu)
Boş Bırak
Bitki TürüGövde yapısıÇenek sayısıBüyüme durumuKök yapısı
KOtsuTekSadece PrimerSaçak
LOtsuÇiftPrimer ve SekonderKazık
MOdunsuÇiftPrimer ve SekonderKazık
Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen K, L ve M bitki türleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
Boş Bırak
Parankima dokusu ile ilgili,
I. Bitkinin her organında bulunur.
II. Hücreleri ince çeperli ve bol sitoplazmalıdır.
III. Bazı çeşitleri ölü hücrelerden oluşur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Çift çenekli bir bitkinin yaprağında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
Boş Bırak
Bir bitkide yaprak ayasının genişliği, bitkinin yaşadığı ortamla yakından ilişkilidir.
Buna göre, yaprak ayasının yüzey alanlarına göre büyükten küçüğe doğru Z - X - Y şeklinde sıralanan üç bitkinin bulundukları ortamlar su oranına göre azdan çoğa doğru nasıl sıralanır?
Boş Bırak
Yapraklarda,
I. örtü,
II. fotosentez,
III. gaz alışverişi
olaylarının her birini gerçekleştiren yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz