Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 132 puan
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi filogenetik sınışandırmada benzerlik ölçütü olarak kullanılmaz?
Boş Bırak
I. Toprak solucanı
II. Sünger
III. Yengeç
Yukarıdaki omurgasız hayvanların basitten gelişmişe doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Bakterilerin sınışandırılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılmaz?
Boş Bırak
Bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması protista alemine alınmaması için yeterlidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi iki canlının aynı türden olduğunun kanıtıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Omurgalı hayvanların tümü aşağıdaki özelliklerden hangisine ortak olarak sahiptir?
Boş Bırak
Bitkiler aleminde yer alan ve tam parazit olmadığı belirlenen bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine kesinlikle sahiptir?
Boş Bırak
Hayvanlar aleminde yer aldığı bilinen bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu kesindir?
Boş Bırak
I. Castanea sativa
II. Vicia sativa
III. Pinus sylvestris
IV. Vicia sylvestris
Yukarıda bilimsel adları verilen canlılardan hangilerinin ortak özelliği diğerlerinden daha fazladır?
Boş Bırak
I. Sıcakkanlı olma
II. Yavrularını sütle besleme
III. Çekirdeksiz alyuvarlara sahip olma
IV. Dört bölmeli kalbe sahip olma
V. Diyafram kasına sahip olma
Yukarıdaki özelliklerden hangilerini bulunduran bir canlı kesinlikle hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfında yer alır?
Boş Bırak
(L // M // N)
Boş Bırak
I. Bakteri - Mantar
II. Yarasa - Martı
III. Salyangoz - Kaplumbağa
IV. Eğrelti otu - Gül
V. Balina - Zürafa
Yukarıdakilerin hangisindeki iki canlı diğerlerine göre birbirine daha yakın akrabadır?
Boş Bırak
(I // II // III // IV)
Boş Bırak
K, L ve M canlı türlerinin kromozom sayısı 26 dır.
Bu canlılarla ilgili,
I. Aynı alemde yer alırlar.
II. Çok sayıda ortak gene sahiptirler.
III. Boşaltım ürünleri aynıdır.
IV. Farklı proteinlere sahiptirler.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
Boş Bırak
I. İletim demeti bulundurma
II. Tohum oluşturma
III. Gerçek kök, gövde ve yaprak bulundurma
IV. Embriyoyu taşıyan yapıyı meyve içinde bulundurma
Açık ve kapalı tohumlu bitkiler yukarıdaki özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz